Strona główna Szczecinek Grzegorz Grondys odwołany z funkcji przewodniczącego komisji

Grzegorz Grondys odwołany z funkcji przewodniczącego komisji

Wczorajsza 49. sesja Rady Powiatu w Szczecinku odbyła się w trybie online. Radni podjęli szereg ważnych uchwał.

Tuż po rozpoczęciu posiedzenia swoją interpelację przedłożył radny Jacek Wojciechowski. Radny wnioskował o podjęcie działań mających na celu właściwe oznakowanie drogi powiatowej nr 1290Z na odcinku Krągi – Osiedle na którym dochodzi do niebezpiecznych sytuacji z udziałem kierowców. Jadący w kierunku Bornego Sulinowa nie widzą z daleka prostopadłych do jezdni asfaltowej trzech dróg prowadzących do osiedla. W konsekwencji w rzeczonym miejscu dochodzi do manewrów wyprzedzania co powoduje zagrożenie dla osób wjeżdżających na drogę powiatową z osiedla. Zjawisko to nasila się w miesiącach letnich i zazwyczaj jest udziałem kierowców spoza naszego powiatu, nie znających tego fragmentu szosy.

Starosta Krzysztof Lis odnosząc się do rzeczonej interpelacji uznał ją za zasadną i zapowiedział, że o interwencję w tej sprawie zwróci się do Komisji ds. bezpieczeństwa i organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych.

Jeden z kolejnych punktów dotyczył analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie szczecineckim. Radni ponownie pochylili się nad materiałami z którymi zapoznali się odpowiednio wcześniej, a mianowicie: sprawozdaniem Komendanta Powiatowego Policji w Szczecinku z działalności Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku oraz informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu szczecineckiego za rok 2021, informacją Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku na temat stanu bezpieczeństwa obszaru powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2021 rok, sprawozdaniem Starosty Szczecineckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2021 oraz informacją z realizacji zadań Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczecinku za 2021 rok.

Tego dnia radni podjęli następujące uchwały:

  1. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2022,
  2. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Szczecineckiego na lata 2022-2024”,
  3. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Szczecineckiego na lata 2022 – 2036,
  4. w sprawie zakresu pomocy świadczonej przez Powiat Szczecinecki na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
  5. w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny rocznej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „ATUT” w Szczecinku,
  6. w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny rocznej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Barwicach,
  7. w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Szczecineckiego – skarga została uznana za bezzasadną.
  8. w sprawie odwołania radnego ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Szczecineckiego – funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Powiatu Szczecineckiego sprawował radny Grzegorz Grondys. Wniosek o odwołanie radnego podpisało 11 radnych, odnosząc się negatywnie do tematów poruszanych w felietonach autorstwa radnego Grzegorza Grondysa i rodzaju stosowanej przez niego narracji. Wniosek odczytał przewodniczący Rady Powiatu Szczecineckiego Cezary Jankowski: (…) Pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Grondys, Radny Rady Powiatu Szczecineckiego, Komendant Straży Miejskiej, dr studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej, jako osoba publiczna powinien swoim postępowaniem i czynami jednoczyć, a nie skłócać, jednocześnie dbając o postrzeganie i wizerunek samorządu Powiatu Szczecineckiego. Nie godzimy się więc, aby Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Grzegorz Grondys z pełnionej funkcji czynił oręż w walce politycznej i czerpał usprawiedliwienie do działalności publicznej, w której poprzez swoje artykuły i felietony publikowane w lokalnych środkach masowego przekazu lży Państwo Polskie oraz w sposób uwłaczający godności pełnionej funkcji w Radzie Powiatu kpi z propozycji dotyczących wspierania najsłabszych, propozycji systemowych funkcjonowania państwa oraz podejmowanych działań co do jego obronności. Oceniamy, że Pan Grzegorz Grondys kwestionując potrzebę wspólnych działań rządu i samorządu w zakresie pomocy uchodźcom, doprowadza w ten sposób do skłócenia i dezorientacji osób działających wspólnie dla wsparcia uchodźców z Ukrainy. Mając to wszystko na uwadze stoimy na stanowisku, że taka osoba nie powinna przewodniczyć Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu, ponieważ będąc osobą negatywnie nastawioną do wszystkich, co również jest sygnowane przez własne ugrupowanie i środowisko polityczne, działa ze szkodą nie tylko dla mieszkańców Powiatu Szczecineckiego i znajdujących się w nim ukraińskich uchodźców, ale także dla powagi reprezentowanej Komisji Rewizyjnej.
  9. w sprawie powołania radnego na członka Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Szczecineckiego do pełnienia funkcji przewodniczącego – po dłuższej dyskusji i analizie aspektów proceduralnych do sprawowania wspomnianej funkcji wybrano radnego niezależnego Andrzeja Krawczyka.

Po wyczerpaniu porządku obrad starosta Krzysztof Lis przedstawił radnym aktualną sytuację związaną z pobytem obywateli Ukrainy na terenie naszego powiatu, zaś przewodniczący Cezary Jankowski złożył wszystkim życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy.

Info: Piotr Rozmus

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj