Strona główna Video Recital Julity Kożuszek-Borsuk

Recital Julity Kożuszek-Borsuk

Po raz pierwszy w historii miasta, jego seniorzy przejęli symboliczne panowanie nad nim. Wszystko dzięki senioriadzie, której inauguracyjna edycja rozpoczęła się 9 czerwca. Wydarzenie rozpoczął bardzo mocny akcent, którym był recital Julity Kożuszek-Borsuk.