Strona główna Gmina Szczecinek Wójt Ryszard Jasionas z absolutorium

Wójt Ryszard Jasionas z absolutorium

Coroczny okres sesji absolutoryjnych w regionie rozpoczęła tym razem Gmina Szczecinek. Panie Wójcie proszę przyjąć wyrazy wdzięczności za Pańską pracę i otwartość na wszystkich mieszkańców – powiedział rzewodniczący Andrzej Usik po uzyskaniu przez Ryszarda Jasionasa wotum zaufania od Rady Gminy Szczecinek. Radni poparli działania wójta jednomyślnie. 

Głosowanie nad wotum zaufania odbyło się podczas poniedziałkowej (13.06) sesji Rady Gminy Szczecinek. Wójt Ryszard Jasionas oraz jego zastępca Kazimierz Harasym podczas sesji zaprezentowali raport o stanie gminy oraz informację o realizacji założeń budżetowych w 2021 roku. 

Ponad 13 mln złotych Gmina Szczecinek przeznaczyła w 2021 roku na inwestycję. W ramach tych środków udało się m.in. zmodernizować wiele kilometrów dróg, wybudować Centrum Wiejskie w miejscowości Spore, rozpocząć budowę świetlicy wiejskiej w Omulnej czy utworzyć klub SENIOR+ w Turowie. 

Rok 2021 rok był przełomowy dla Gminy Szczecinek. W tym czasie wójt podjął się trudu wprowadzenia nowego programu, którego celem jest aktywizacja społeczna. 29 zrealizowanych wniosków – to 725 osób, które podjęły się realizacji zadań w swoich miejscowościach. Aktywny Mieszkaniec to program, w ramach którego wniosek o dofinansowanie do 10 tys. zł mógł złożyć każdy mieszkaniec gminy przy uzyskaniu poparcia 25 mieszkańców sołectwa.

Info: Jakub Diakun, Urząd Gminy w Szczecinku