Strona główna Szczecinek PCPR z marszałkiem wesprą uchodźców

PCPR z marszałkiem wesprą uchodźców

Foto: Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Pomoc osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie na terenie Powiatu Szczecineckiego – to nazwa uchwały podjętej podczas ostatniej sesji Rady Powiatu w Szczecinku. Projekt zrealizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach RPO WZ. Wczoraj umowę z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Olgierdem Geblewiczem na to zadania podpisała dyrektor Małgorzata Kubiak-Horniatko.

Celem projektu jest realizacja kompleksowej i interwencyjnej pomocy osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie, które przebywają w  Polsce od początku jej trwania, czyli od  24 lutego, w tym m.in.:  zapewnienie pomocy prawnej, psychologicznej, zatrudnienie osoby posługującej się językiem ukraińskim / tłumacza. Projekt zapewnia uczestnikom asystenta integracyjnego opracowującego indywidualną ścieżkę integracji społecznej wspierającej w kontaktach z instytucjami i sytuacjami życia codziennego, a także organizowanie i finansowanie kursów lub innych form kształcenia, w tym nauki języka polskiego, organizację opieki nad dzieckiem i młodzieżą,  wsparcie w codziennym funkcjonowaniu, zajęcia i warsztaty integracyjne.

Z programu docelowo będzie mogło skorzystać 70 osób ukraińskiego pochodzenia, w tym również dzieci. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie już rozpoczęło proces rekrutacyjny. Obecnie chęć udziału w programie zgłosiło już 77 osób. Projekt realizowany będzie do końca października 2023 r.

Info: Piotr Rozmus