Strona główna Szczecinek Centrum Zdrowia Psychicznego ma być gotowe w październiku

Centrum Zdrowia Psychicznego ma być gotowe w październiku

Wciąż trwają prace związane z przebudową dawnej szkoły medycznej pod Centrum Zdrowia Psychicznego, które najprawdopodobniej znajdą swój finał do końca września br. To jednak nie mury są najważniejsze, a forma profesjonalnej pomocy, którą będzie świadczył zatrudniony w placówce personel. Dyskutowano o tym 19 lipca podczas spotkania zorganizowanego przez starostę Krzysztofa Lisa. 

Udział wzięli w nim m.in. wicestarosta Robert Fabisiak, prezes szczecineckiego szpitala Aneta Bibik-Mularczyk, lekarz psychiatra Arkadiusz Filewski, który będzie nadzorował pracę Centrum oraz dyrektorzy ośrodków pomocy społecznej: GOPS-ów, MOPS-ów, DPS-u w Bornem Sulinowie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szczecinku, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku oraz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Centrum będzie świadczyło usługi dla pacjentów z dwóch powiatów, szczecineckiego i białogardzkiego w ramach programu pilotażowego i kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Jak powiedział podczas spotkania doktor Arkadiusz Filewski: Koncepcja funkcjonowania Centrum Zdrowia Psychicznego to pewna filozofia wyjścia do pacjenta z zamkniętych enklaw i pomoc dla niego w środowisku jego zamieszkania oraz przy zaangażowaniu jego rodziny…

W Centrum Zdrowia Psychicznego będzie funkcjonował szpital całodobowy, ale również ta część ambulatoryjna, w skład której wejdzie punkt konsultacyjno-zgłoszeniowy. To właśnie w nim, pod specjalnie uruchomionym numerem telefonu, każdy np. po właśnie przeżytej traumie będzie mógł uzyskać profesjonale wsparcie psychologa bądź w razie konieczności również lekarza.

W Centrum działać będzie także dzienny oddział psychiatryczny w godzinach od 8:00 do 15:00, w którym pacjent również zostanie otoczony opieką psychologa, psychoterapeuty czy psychiatry, który będzie mógł wdrożyć leczenie farmakologiczne. Istotną częścią placówki będą zespoły leczenia środowiskowego, w skład których wejdą pracownicy socjalni, pielęgniarki, psycholodzy, terapeuci i lekarze. Zespoły te będą wyjeżdżały do pacjenta znajdującego się w kryzysie. I właśnie pracownicy socjalni i personel ośrodków pomocy społecznej są bardzo ważnymi elementami rzeczonych zespołów, bowiem nikt lepiej od nich nie zna potrzeb osób z poszczególnych obszarów.

Podobne spotkanie już w najbliższym czasie zostanie zorganizowane w Białogardzie, z kierownikami ośrodków pomocy społecznej z powiatu białogardzkiego. Mają one być zwoływane cyklicznie, aby w ramach zawiązanej współpracy łączyć doświadczenie ze specjalistyczną wiedzą.  

Warto przypomnieć, że koszt przebudowania obiektów na potrzeby utworzenia Centrum Zdrowia Psychicznego to ponad 5 mln zł. Powiat Szczecinecki dzięki dobrze przygotowanemu wnioskowi oraz m.in. zaangażowaniu i wsparciu minister Małgorzaty Golińskiej otrzymał ponad 2,825 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Info: Piotr Rozmus