Strona główna Gmina Szczecinek Kolejny etap remontu drogi do Żółtnicy

Kolejny etap remontu drogi do Żółtnicy

Trwa przebudowa  drogi powiatowej nr 1294Z na odcinku Szczecinek (węzeł Szczecinek Wschód w ciągu S11) – Żółtnica. Jest to III etap inwestycji. Dwa poprzednie Powiat Szczecinecki realizował w latach 2020-2021. Prace mają znaleźć swój finał jeszcze w październiku br.

W ramach III etapu inwestycji przebudowane zostanie 830 m drogi, która zyska nawierzchnię umocnioną z masy asfaltowej o szerokości 6,0 m i poboczę o szerokości 1,0 m. Wybudowana zostanie również szykana dla uspokojenia ruchu oraz ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,0 m i długości 830 m po lewej stronie drogi. W tym miejscu zostanie nasadzonych 113 drzew. Całkowita wartość zadania to 1.969.055,86 zł. Powiat Szczecinecki otrzymał 50% dofinansowanie w kwocie 969.174,08 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Inwestycja jest kontynuacją I i II etapu, które samorząd powiatowy realizował w latach 2020 i 2021  przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 2.993.061,30 zł. Całkowita wartość obu etapów przebudowy – 3 651 686,03 zł. III etap już pod koniec października zwieńczy całą inwestycję. Droga zyska łącznie zupełnie nowe oblicze na odcinku 4,421 km.

Info: Piotr Rozmus