Strona główna Szczecinek Zdalne obrady w powiecie

Zdalne obrady w powiecie

Dziś odbyła się 52. sesja Rady Powiatu. Mimo wakacyjnej przerwy radni spotkali się w trybie online, aby podjąć kilka ważnych uchwał.

Wśród podjętych uchwał znalazły się te dotyczące:

  1. Zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2022,
  2. Zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Szczecineckiego na lata 2022-2024”,
  3. Uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Szczecineckiego na lata 2022 – 2036,
  4. Odrzucenia w części stanowiska Komisji Międzyzakładowej WZZ „Forum -Oświata” w Boninie dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli praktycznej nauki zawodu, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno – pedagogicznych, zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Szczecinecki,
  5. Odrzucenia stanowiska Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli praktycznej nauki zawodu, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno – pedagogicznych, zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Szczecinecki,
  6. Zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli praktycznej nauki zawodu, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Szczecinecki.

Info: Piotr Rozmus