Strona główna Borne Sulinowo W Bornem Sulinowie rozdają komputery

W Bornem Sulinowie rozdają komputery

Z początkiem bieżącego tygodnia, Burmistrz Bornego Sulinowa Dorota Chrzanowska przekazała komputery pierwszej grupie beneficjentów z terenu gminy w ramach programu wspierania dzieci z rodzin popegeerowskich.

Na podpisanie kolejnych umów mieszkańcy zapraszani są telefonicznie, według kolejności. Do końca sierpnia wszystkie dzieci z rodzin popegeerowskich z Gminy Borne Sulinowo otrzymają wyczekiwany sprzęt komputerowy. 

Przypominamy, że na realizację projektu grantowego Gmina Borne Sulinowo otrzymała dotację w kwocie 852.500,00 zł. Zakupionych zostało 341 szt. laptopów HP 255 G8 z wgranym systemem operacyjnym Windows 10 Pro Edu.

Sprzęt komputerowy przekazywany jest wnioskodawcom na własność na podstawie umów darowizny w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie, w pokoju nr 24 lub 25 (II piętro). 

Projekt grantowy „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR w Gminie Borne Sulinowo” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, projektu grantowego.

Info: Urząd Miejski w Bornem Sulinowie