Strona główna Aktualności Stypendia dla przyszłych żołnierzy

Stypendia dla przyszłych żołnierzy

Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało ciekawą ofertę dla studentów – pilotażowy program stypendialny. O propozycja skierowana do studentów uczelni innych niż wojskowe. Termin składania wniosków upływa 31 sierpnia 2022 r.

Pilotażowy program stypendialny skierowany jest do studentów – kandydatów na żołnierzy zawodowych, którzy rozpoczną w roku akademickim 2022/2023 naukę w ramach jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia oraz bezpośrednio po ich ukończeniu będą kontynuować kształcenie na tym kierunku w ramach studiów drugiego stopnia i po ich ukończeniu w czasie zgodnym z programem realizowanych studiów uzyskają tytuł magistra (równorzędny).

O stypendium w kwocie 2 280 złotych ubiegać mogą się studenci uczelni innych niż wojskowe. Ogólny limit stypendiów dla studentów – kandydatów na żołnierzy zawodowych określono na poziomie 50 osób.

Z programu skorzystać będą mogli studenci 16 kierunków, takich jak: elektronika, elektrotechnika, automatyka, robotyka, energetyka, lekarsko-dentystyczny, weterynaria, analityka medyczna, fizyka, optoelektronika,  teleinformatyka, cybernetyka,  cyberbezpieczeństwo, gospodarka przestrzenna, inżynieria geoprzestrzenna oraz matematyka.

Aby uzyskać finansowe wsparcie studenci mogą wystąpić do Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji z wnioskiem o przyznanie stypendium przez MON za pośrednictwem dowolnie wybranego wojskowego centrum rekrutacji (WCR) do dnia 31 sierpnia 2022 r.

Wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium kandydat składa: 

  • wniosek o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej;
  • wniosek o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej na czas kształcenia
    w ramach kursu oficerskiego;
  • wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej;
  • zaświadczenie o przyjęciu kandydata na studia w uczelni wyższej.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z programu stypendialnego wzory wniosków odnajdą na stronach internetowych wojskowych centrów rekrutacji – strona WCR w Szczecinku. Kandydaci po złożeniu wniosków zostaną skierowani przez właściwych szefów wojskowych centrów rekrutacji na badania psychologiczne  w celu wydania orzeczenia psychologicznego o istnieniu lub braku przeciwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej oraz do wojskowej komisji lekarskiej w celu wydania orzeczenia ustalającego kategorię zdolności do zawodowej służby wojskowej.
—-

Szczegóły  programu stypendialnego dla studentów znajdują  się w decyzji nr 114/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12.08.2022 r. w sprawie uruchomienia pilotażowego programu stypendiów dla studentów-kandydatów na żołnierzy w 2022 r.

Info: WCR w Szczecinku