Strona główna Region Jak więźniowie pracują w Czarnem

Jak więźniowie pracują w Czarnem [VIDEO]

Więzienie w Czarnem to nie tylko zakład karny ale również duży zakład pracy, w którym pracują setki osadzonych. Przechodząc obok wysokiego muru postronny przechodzień może nie dostrzec, że wewnątrz wre praca, a na terenie jednostki penitencjarnej znajdują się trzy zakłady przemysłowe. Osadzeni w Czarnem zatrudnieni są w fabryce produkującej meble, w firmie wytwarzającej okna oraz w drukarni. Każde z tych miejsc stanowi ciekawostkę samą w sobie.

Dla samych osadzonych praca jest również atrakcyjną formą aktywności w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności. W przypadku skierowania do pracy odpłatnej osadzony generalnie podlega podobnym zasadom, jak każdy inny pracownik. Pracodawca musi zapewnić mu wynagrodzenie w wysokości co najmniej pensji minimalnej. W odróżnieniu od sytuacji reszty społeczeństwa, praca osadzonych ma jednak głównie cel resocjalizacyjny. Aspekt finansowy pozostaje dopiero na dalszym planie. 

Skazani są zobowiązani do opłacenia dwóch danin publicznych o charakterze quasi-podatku. Jest to składka na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości 7 procent pensji oraz kontrybucja na rzecz Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, która wynosi 51 procent wynagrodzenia. Niezależnie od tego osadzeni muszą opłacić podatek dochodowy oraz standardowe składki zusowskie. W dalszej kolejności potrącane są zobowiązania komornicze, gdyż większość osadzonych posiada długi z tytułu różnego rodzaju zobowiązań (alimenty, zobowiązania cywilne, grzywny). Zanim resztę pieniędzy osadzony otrzyma do dyspozycji, dział finansowy połowę tych środków zaksięguje jeszcze na tzw. „żelaznej kasie”, która stanowi formę przymusowego oszczędzania. Te środki finansowe zgromadzone na „żelaznej kasie” przydadzą się osadzonemu, gdy będzie opuszczał zakład karny, gdyż pierwsze dni wolności na pewno nie będą łatwe.

Parę słów warto wspomnieć o zasadach formalnych związanych z zatrudnianiem więźniów. Pracodawcy zatrudniający osadzonych mogą liczyć na atrakcyjny dofinansowanie z budżetu państwa do wynagrodzenia każdego osadzonego (35 procent brutto wynagrodzenia), a także dotacje związane z wyposażeniem stanowisk pracy w sposób odpowiedni do warunków jednostki penitencjarnych.

Pracodawców chętnych do nawiązania współpracy z Zakładem Karnym w Czarnem lub potrzebujących bardziej szczegółowych informacji na temat benefitów związanych z zatrudnieniem osób pozbawionych wolności zapraszamy do kontaktu, tel. 59 833 06 50

źródło: Zakład Karny w Czarnem