Strona główna Gmina Szczecinek 805 tys. zł. na drogę Żółtnica – Szczecinek !

805 tys. zł. na drogę Żółtnica – Szczecinek ! [VIDEO]

Dziś w Starostwie Powiatowym w Szczecinku została podpisana umowa z pomiędzy Powiatem Szczecineckim i Nadleśnictwem Czarnobór w sprawie dofinansowania inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1294Z na odcinku Szczecinek (węzeł Szczecinek Wschód w ciągu S11) – Żółtnica – III etap.z

Inwestycja zostanie dofinansowana w ramach funduszu leśnego kwotą 805 tys. zł.

Droga łączy ze sobą drogi krajowe nr 11 i 20, stanowi dojazd do siedziby Nadleśnictwa Czarnobór. Wzdłuż niej biegną kompleksy leśne nadleśnictwa. Realizacja inwestycji umożliwi bezpieczny i szybki dojazd w razie wystąpienia pożaru w kompleksie leśnym, a poprawa stanu technicznego ułatwi wywóz drewna z przyległych obszarów leśnych.

Trzeba podkreślić, że montaż finansowy wszystkich trzech etapów jest po prostu kapitalny. Cała inwestycja to koszt  5.550.000,00 zł  z czego 4.761.000,00 zł to kwota dofinansowania jakie samorząd powiatowy pozyskał na jej realizację. Dwa poprzednie etapy były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 2.993.061,30 zł.