Strona główna Aktualności Ponad 3000 osób bez pracy

Ponad 3000 osób bez pracy

W ubiegły poniedziałek, 26 września, po raz kolejny odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. Gremium jak zwykle pochyliło się nad kwestiami dotyczącymi zwalczania bezrobocia w powiecie szczecineckim.

Tradycyjnie na samym początku dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinku Wiesław Kosmala omówił aktualną sytuację na rynku pracy w powiecie szczecineckim, odnosząc się do liczby bezrobotnych w naszym regionie. Na koniec kwietnia 2022 roku było ich 3124. W mieście Szczecinek bez pracy pozostawały 1262 osoby, w gminie Szczecinek 418 osób, w gminie Grzmiąca 254 osób, w gminie Borne Sulinowo 338 osób, w gminie Biały Bór 291 osób, zaś w gminie Barwice 561 osób. Stopa bezrobocia aktualnie wynosi 13%.  

W tym roku Powiatowy Urząd Pracy na różnego rodzaju formy zwalczania bezrobocia mógł przeznaczyć blisko 14 mln zł. Ponad 12,5 mln zł zostało już wykorzystane. W tych dniach urząd wypłaci środki 16 podmiotom, które aplikowały o nie w celu rozpoczęcia działalności gospodarczej. Jak podkreślał dyrektor Kosmala w ostatnim czasie nastąpił duży wzrost zainteresowania tego typu funduszami. Komisja miała wiele trudności aby ze wszystkich wniosków – a tych wpłynęło ponad 40 – wybrać najlepsze pomysły. Warto przypomnieć, że ta forma pomocy jest udzielana  w kwocie 29 tys. zł.

W dalszym ciągu Powiatowy Urząd Pracy realizuje dwa projekty pilotażowe. Pierwszy z nich to „Aktywny Rodzic”. Głównym jego celem jest zwiększenie możliwości aktywizacji zawodowej poprzez wsparcie w postaci refundacji kosztów (w wysokości stawek rynkowych) opieki nad dzieckiem w wieku do 5 lat w: przedszkolu, żłobku, klubie dziecięcym, u opiekuna dziennego lub niani przez maksymalnie 12 miesięcy (tj. do 12 refundacji) względem konkretnego dziecka, licząc od dnia rozpoczęcia finansowania opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 5 rok życia. Do tego rodzaju wsparcia zakwalifikowało się 25 podmiotów. Pierwsza transza środków została już wypłacona, kolejna w grudniu. 

Drugi z programów to „Voucher zatrudnieniowy”, realizowany w ramach środków rezerwy Funduszu Pracy, na podstawie ogłoszonego naboru pod nazwą „Stabilna praca – silna rodzina”. Na ten rodzaj pomocy można otrzymać 30 tys. zł na zatrudnienie pracownika. Urząd podpisał już 20 umów.  

Bezrobotni mieszkańcy powiatu szczecineckiego zainteresowani rozpoczęciem pracy poza miejscem dotychczasowego zamieszkania mogą starać się o bony na zasiedlenie. W ramach tego rodzaju pomocy można otrzymać 8 tys. zł. Szczegóły TUTAJ.

W jednym z kolejnych punktów omówiono aktualną sytuację dotyczącą rejestracji uchodźców z Ukrainy i działań Powiatowego Urzędu Pracy na rzecz ich wsparcia na rynku pracy. Warto przypomnieć, że urząd organizował różnego rodzaju szkolenia podczas których przebywający na terenie powiatu obywatele Ukrainy pozyskiwali informacje o możliwości zatrudnienia. Zarejestrowanych jest obecnie 171 osób, w tym 15 mężczyzn. W ewidencji pozostaje 58 osób, w tym 30 aktywizowanych w formie stażu. Pracę podjęły 52 osoby, w tym 11 na prace interwencyjne i 2 w ramach robót publicznych. Ponadto jednej osobie udzielono dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Według zarejestrowanych oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom w naszym powiecie pracuje 205 Ukraińców.  Zatrudnienie znaleźli również przedstawiciele innych narodowości: 6 Ormian, 70 Białorusinów, 30 Gruzinów, 2 Mołdawian i 4 Rosjan.

Info: Piotr Rozmus