Strona główna Video Biały Bór przyjmuje program ochrony środowiska

Biały Bór przyjmuje program ochrony środowiska

Przyjęcie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Biały Bór na lata 2022-2026 z perspektywą do 2030 roku” oraz przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon Kazimierza i Stepienia” były najważniejszymi punktami obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Białym Borze.