Strona główna Aktualności Coraz mniej uchodźców w regionie

Coraz mniej uchodźców w regionie

Od czasu trwania wojny w Ukrainie w obiektach Powiatu Szczecineckiego przebywało około 130 obywateli tego kraju. Mimo nieustających działań zbrojnych rosyjskiego agresora liczba ta sukcesywnie się zmniejsza i wielu gości zza wschodniej granicy postanawiało wrócić do ojczyzny. W piątek (30.09) starosta Krzysztof Lis zorganizował spotkanie podczas którego dyskutowano na temat aktualnej sytuacji. 

Egzamin z empatii okazywanej uciekającym przed wojną Ukraińcom zdały nie tylko samorządy powiatu szczecineckiego, ale również jego mieszkańcy, którzy otwierali przed gośćmi w potrzebie swoje serca i domy. Należy przypomnieć, że w jednostkach Powiatu Szczecineckiego (Schronisku Młodzieżowym w Szczecinku i Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie) przebywało około 130 uchodźców. Od samego początku swojego pobytu mogli oni liczyć na bardzo dobre warunki lokalowe i całodniowe wyżywienie. Ponadto samorząd powiatowy otoczył ich wsparciem psychologa, doradców zawodowych dzięki którym mogli szybciej znaleźć zatrudnienie oraz umożliwił naukę języka polskiego. Pod egidą LGD Pojezierze RAZEM utworzono specjalne konto ze środków którego finansowano m.in. zakup niezbędnych leków.

Powiat Szczecinecki otrzymywał rządowe wsparcie w wysokości 40 zł dziennie na utrzymanie jednej osoby. Wraz z początkiem lipca br. zmieniły się zasady rzeczonej pomocy i rząd wypłacał środki jedynie na osoby starsze, niepełnosprawne, matki z co najmniej 3 dzieci i matki wychowujące dzieci poniżej 12. miesiąca życia. Taka decyzja miała zmobilizować obywateli Ukrainy do usamodzielnienia się i trzeba przyznać, że w znacznym stopniu działanie to spowodowało oczekiwany skutek. Część uchodźców przebywających pod opieką samorządu powiatowego znalazła zatrudnienie, była w stanie sama się utrzymać i w konsekwencji pozostać w wyżej wspomnianych obiektach Powiatu Szczecineckiego. Tych którzy nie zdołali tego zrobić samorząd nie pozostawił jednak bez wsparcia. Dostali możliwość przeniesienia się kolejnego lokum – schroniska przy ulicy Artyleryjskiej w Szczecinku, gdzie nieodpłatnie pozostawali do 30 września oraz dostali możliwość wykupienia całodobowego wyżywienia. Osoby w wyjątkowo trudnej sytuacji mogły wystosować do starosty wniosek o dofinansowanie.

23 września br. podczas 54. sesji Rady Powiatu radni podjęli uchwałę na mocy której czas świadczenia pomocy obywatelom Ukrainy został przedłużony do 31 października br. Uchodźców jest już jednak znacznie mniej. W schronisku przy ulicy Artyleryjskiej przebywa obecnie 18 osób, z tego 5 postanowiło w najbliższym czasie wrócić do ojczystego kraju. Podczas piątkowego spotkania zaproponowano, aby pozostałe 13 osób zakwaterować w DPS w Bornem Sulinowie, gdzie obecnie przebywa 11 uchodźców. Żadna z tych osób się na to nie zdecydowała wyrażając gotowość do pełnego usamodzielnienia się.

Info: Piotr Rozmus

Foto: Starostwo Powiatowe w Szczecinku