Strona główna Borne Sulinowo Borneński ratusz stanie się bardziej dostępny

Borneński ratusz stanie się bardziej dostępny

Urząd Miejski w Bornem Sulinowie stanie się wkrótce bardziej przyjazny dla osób niepełnosprawnych. Złożony przez Gminę Borne Sulinowo wniosek na dostosowanie obiektu do potrzeb osób z dysfunkcjami otrzymał właśnie dofinansowanie w wysokości 100 tys. zł.

Finansowe wsparcie rozdysponowane zostanie na trzy sfery. W obszarze architektonicznym będzie to przystosowanie łazienki dla osób z niepełnosprawnościami na parterze budynku (m.in. poprzez zapewnienie przestrzeni manewrowej oraz montaż posadzek antypoślizgowych, uchwytów i systemu przyzywowego), montaż poręczy przyściennych na biegach schodowych, wymiana okładziny na (pierwszym i ostatnim) stopniu na biegach schodowych oraz zakup 2 szt. krzeseł ewakuacyjnych.

W obszarze komunikacyjno-informacyjnym będzie to zaś oznakowanie drzwi tabliczkami z wypukłym oznaczeniem numeru pokoju oraz opisem w alfabecie Braille’a, zakup i montaż w Biurze Obsługi Interesanta pętli indukcyjnej dla osób słabosłyszących, zakup elektronicznej tablicy informacyjnej oraz montaż 3 szt. tyflomapy informującej o układzie pomieszczeń w budynku (po 1 na każdej kondygnacji)

Z kolei w obszarze cyfrowym zmiany czeka urzędowy Biuletyn Informacji Publicznej, który teraz będzie zgodny ze standardem WCAG 2.1.

Powyższe działania przyczynią się do likwidacji barier dostępu w obszarze architektonicznym, komunikacyjno-informacyjnym oraz cyfrowym w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie. Efektem przedsięwzięcia będzie wymierne wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miejski w Bornem Sulinowie. Dzięki projektowi przestrzeń publiczna obejmująca budynek Urzędu, a także usługi świadczone przez Urząd staną się jeszcze bardziej przyjazne dla osób z niepełnosprawnościami, osób starszych i osób z trwałymi lub czasowymi trudnościami w zakresie mobilności lub percepcji – czytamy na stronie internetowej urzędu.

Termin realizacji zadania przewidziano na maj 2023 roku.

Projekt jest realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.