Strona główna Szczecinek Przyspieszony Dzień Nauczyciela w powiecie

Przyspieszony Dzień Nauczyciela w powiecie

Dobę wcześniej niż zwyczajowo, w Zespole Szkół nr 6 przeprowadzono powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej. Popularny Dzień Nauczyciela to przede wszystkim okazja do nagrodzenia nauczycieli, za ich codzienny trud edukacji dzieci i młodzieży. W popularnym Rolniczaku pedagogów nagradzali Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty Bogusław Ogorzałek oraz tradycyjnie starosta Krzysztof Lis.

Powiatowe uroczystości rozpoczął tradycyjny hymn, który śpiewany był w asyście sztandarów wszystkich podległych starostwu szkół. W swoim przemówieniu Krzysztof Lis podkreślał, że pedagodzy z powiatowych jednostek to przede wszystkim zgrane zespoły, nie tylko z nazwy, którą noszą szczecineckie placówki edukacyjne oraz rodzynek w tym gronie z Białego Boru. Głos zabrali również wspomniany wcześniej Bogusław Ogorzałek oraz Maciej Makselon, Wiceburmistrz Szczecinka. W trakcie uroczystości Monika Łuszkiewicz, Kierownik Biura Poselskiego Małgorzaty Golińskiej, odczytała także okolicznościowy list. Posłanka oraz Wiceminister Klimatu i Środowiska nie mogła wziąć udziału w święcie z uwagi na obowiązki wynikające z pełnionych stanowisk.

Lista nagrodzonych nauczycieli przedstawia się następująco:

  • Medal złoty za długoletnią służbę otrzymała Barbara Zasada, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Szczecinku.
  • Medal brązowy za długoletnią służbę otrzymała Paulina Polak, pedagog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szczecinku
  • Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymały: Joanna Stachyra (psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szczecinku), Edyta Wojnicz (Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku), Sylwia Lamczyk-Sobolewska (nauczycielka Zespołu Szkół nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku), Dorota Salmanowicz (nauczycielka Zespołu Szkół Technicznych w Szczecinku)
  • Nagrodę Ministra Edukacji i Nauki otrzymał Dariusz Balcer, nauczyciel Zespołu Szkół nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku
  • Nagrodę Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty otrzymała Renata Piszcz, Dyrektor Zespołu Szkół nr 7 w Białym Borze

Nagrody Starosty Szczecineckiego:

  • na wniosek dyrektorów szkół i placówek nagrodę otrzymali: Alina Antoniak-Czajka oraz Stanisława Szokal-Egird z  I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Elżbiety  w Szczecinku, Joanna Hadała oraz Agnieszka Filip z Zespołu Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku, Justyna Groblewska oraz Anna Mencel z Zespołu Szkół nr 2 im. Ks. Warcisława IV w Szczecinku, Kamil Biegański z Zespołu Szkół Technicznych, Agnieszka Jaćkowska oraz  Magdalena Szyło z Zespołu Szkół nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku, Hanna Ptasińska oraz Leszek Landwójtowicz z Zespołu Szkół nr 7 w Białym Borze, Monika Kaczmarczyk oraz Elżbieta Zdanowicz ze Specjalnego Ośrodka Szkolno  Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Szczecinku, Iwona Gasiul oraz  Aldona Brzyszcz z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szczecinku i Małgorzata Kwiatkowska z Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji  Jezior – Zespołu Placówek Oświatowych w Szczecinku
  • na wniosek Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Szczecinku nagrodę otrzymali: Piotr Wróblewski z I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Elżbiety w Szczecinku, Maria Siebert z Zespołu Szkół nr 2 im. Ks. Warcisława IV w Szczecinku, Małgorzata Bindas z Zespołu Szkół nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku
  • na wniosek dyrektora szkoły oraz Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty  i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Szczecinku nagrodę otrzymał Cezary Szpernalowski z Zespołu Szkół Technicznych
  • Nagrodę Starosty otrzymał również Robert Jasek dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. Ks. Warcisława IV w Szczecinku

W trakcie dzisiejszej uroczystości nie zabrakło również programu artystycznego, przygotowanego przez jednego z nauczycieli oraz uczniów placówki pełniącej rolę gospodarza dzisiejszej uroczystości.