Strona główna Aktualności Gminy przyjmują deklaracje węglowe

Gminy przyjmują deklaracje węglowe

Po tym jak w Sejmie przyjęta została ustawa dzięki której samorządy będą mogły zająć się sprzedażą węgla (aktualnie jest ona w drodze do Senatu), większość samorządów w regionie rozpoczęła przymiarki do dystrybucji surowca mieszkańcom.

W założeniach zawartych w obecnej wersji projektu samorządy będą mogły kupić węgiel od importerów, a następnie sprzedać go mieszkańcom po nie więcej niż 2 tys. zł za tonę. W związku z powyższym w gminach Barwice, Biały Bór, Borne Sulinowo, Grzmiąca oraz Szczecinek dokonują właśnie wstępnego ustalenia liczby gospodarstw domowych zainteresowanych zakupem czarnego złota poprzez deklaracje składane przez mieszkańców.

W Barwicach stosowny druk można pobrać w Urzędzie Miejskim w Barwicach (a konkretnie w Biurze Obsługi Interesanta, tel. 94 373 63 09) bądź też na stronie lokalnego magistratu (www.barwice.pl). Dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim w Barwicach (w ww. Biurze Obsługi Interesanta) do 27.10.2022.

W Białym Borze deklarację do dnia 31.10.2022 do godz. 16:00 można składać w siedzibie lokalnego Urzędu Miejskiego oraz u wszystkich sołtysów z gminy. Stosowny formularz posiadają sołtysi, jest też on dostępny na stronie www.bialybor.com.pl. I choć druk ma na razie jedynie charakter informacyjny to w przypadku podjęcia przez Gminę decyzji o dystrybucji będzie zobowiązujący do zakupu deklarowanej ilości.

Podobne działania przeprowadziły gminy Borne Sulinowo, Grzmiąca oraz Szczecinek. W tychże samorządach deklaracje zbierane były do dziś.