Strona główna Aktualności Dofinansowania w ramach LGD Pojezierze Razem

Dofinansowania w ramach LGD Pojezierze Razem

Powstanie Mobil-stacji w Bornem Sulinowie będzie jednym z czterech przedsięwzięć, na wsparcie które wczoraj w Juchowo Farm podpisano umowy. Pomoc finansowa pochodzić będzie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, została uzyskana w ramach Lokalnej Grupy Działania Pojezierze Razem, a z ramienia Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego dokumenty parafował Stanisław Wziątek, członek tegoż gremium.

Beneficjentem umowy na dofinansowanie Mobil-stacji w Bornem Sulinowie jest Starostwo Powiatowe w Szczecinku. Operacja polegać będzie na budowie altany oraz zakupie wolnobieżnego pojazdu elektrycznego (popularnego Melexa), 3 skuterów dwuosobowych i 4 rowerów elektrycznych, które będą służyły poznawaniu samego miasta jak i jego okolic. Projekt powstał z myślą zarówno o turystach, jak i aktywizującej się społeczności Bornego Sulinowa (m.in. pensjonariuszy DPS, pacjentów Centrum SM, członków lokalnego UTW czy też uczęszczających na zajęcia miejscowego ŚDS). Realizacja przewiduje dodatkowo zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska poprzez fakt zakupu pojazdów elektrycznych, które generują średnio o 70% mniej gazów cieplarnianych niż ich spalinowe odpowiedniki. Wartość tego zadania to 165 874,80 zł, zaś dofinansowanie wyniesie 105 546,00 zł.

Gmina Szczecinek podpisała umowę na Zwiększenie dostępności do infrastruktury turystycznej poprzez budowę trasy turystycznej w Gminie Szczecinek. Przedsięwzięcia zakłada stworzenie trasy turystycznej łączącej Marcelin i Gwdę Wielką. Jej nawierzchnia wykonana zostanie wykonana z betonu asfaltowego, a trasa będzie miała dł. 175 m i szer. 2,9 m. Na planowanej trasie przez operatora energetycznego zostanie zamontowane oświetlenie, powstaną też pobocza. Wartość tego zadania to 165 283,29 zł, zaś dofinansowanie wyniesie 104 987,00 zł.

Jeden z projektów zrealizowany będzie w siedzibie gospodarza wczorajszego spotkania. Rozwijanie działalności Spółdzielni Socjalnej „Grupa Budowlana” poprzez dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz ze stacja ładowania oraz zakup pojazdu elektrycznego zaproponowała w swojej aplikacji właśnie Spółdzielnia Socjalna „Grupa Budowlana” i wsparcie też otrzymała. Za pozyskane środki zakupi i zamontuje stację ładowania, zamontuje w Juchowie instalację fotowoltaiczną oraz nabędzie pojazd elektryczny. Wartość tego zadania to 270 877,00 zł, zaś dofinansowanie wyniesie 132 135,00 zł.

Ostatni z wniosków był autorstwa Radosława Dyla, który obiecał Podjęcie działalności gospodarczej związanej z wynajmem łodzi. Dzięki otrzymanym środkom, beneficjent dokona modernizacji łodzi motorowej, która następnie będzie można wypożyczyć na jeziorze Pile w okresie letnim. Wartość tego zadania to 52 890,00 zł, zaś dofinansowanie wyniesie 50 000,00 zł.