Strona główna Szczecinek Mała obwodnica powstaje mimo zimy

Mała obwodnica powstaje mimo zimy

Mimo bardzo trudnych warunków pogodowych, trwają prace na budowie obwodnicy Szczecinka przy DK20. Inwestycja powstaje w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.

Szczeciński oddział GDDKiA pozytywną decyzję ZRID na rozpoczęci budowy otrzymał w październiku, a w listopadzie przekazał plac budowy wykonawcy. Najpierw ruszyły wycinki drzew oraz prace geodezyjne, obecnie trwają również wykopaliska archeologiczne na zidentyfikowanych stanowiskach. Wystartowały także roboty ziemne, wykonywane jest usuwanie warstwy wierzchniej gleby. Jednocześnie na terenach leśnych trwa karczowanie. Ponadto, wykonywane są drogi dojazdowe do budowanych obiektów inżynierskich.

W ramach inwestycji odcinka o długości 4,3 km powstanie wiadukt nad linią kolejową, górne przejście dla zwierząt oraz wiadukt nad obwodnicą Szczecinka w ciągu S11 na nowym węźle w rejonie m. Miękowo. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia planowane jest na II kwartał 2025 roku.