Strona główna Borne Sulinowo Mieszkańcy Bornego oddali ponad 16 litrów krwi

Mieszkańcy Bornego oddali ponad 16 litrów krwi

Borne Sulinowo ponownie odwiedził krwiobus. Mobilny Punkt Poboru Krwi znów przyjechał z odległego Szczecina na zaproszenie Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK działającego przy lokalnym Urzędzie Miejskim. Tym razem w jego podwoje zawitały aż 35 osób, które zdecydowały się podzielić najcenniejszym z darów.

Mieszkańcy Bornego Sulinowa po raz kolejny udowodnili, że szlachetną postawę mają, nomen omen, we krwi. Łącznie, w czasie ostatniej w roku 2022 akcji krwiodawstwa udało się zebrać ponad 16,5 l krwi różnych grup (dokładnie 16,630 ml).

Przypominamy, że krew mogą oddawać osoby pomiędzy 18. a 65. rokiem życia, które ważą co najmniej 50 kilogramów. Stan zdrowia krwiodawcy powinien odpowiadać niezbędnym wymaganiom zdrowotnym, aby pobranie krwi nie powodowało ujemnych skutków zarówno u dawcy jak i biorcy.

Wkrótce planowane są kolejne akcje krwiodawstwa. Zaproszeni do udziału już teraz są zarówno honorowi dawcy krwi jak i osóby, które po raz pierwszy zdecydują się na ten krok.