Strona główna Aktualności Samorządy powiatu szczecineckiego jednoczą siły

Samorządy powiatu szczecineckiego jednoczą siły

Foto: Daniel Rak / fb

Włodarze wszystkich gmin powiatu szczecineckiego, jak również samego Starostwo Powiatowego w Szczecinku, podpisali dziś porozumienie pozwalające wspólnie ubiegać się o dodatkowe środki unijne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Pieniądze będą przeznaczone m.in. na turystykę, ekologię, kulturę czy też wsparcie osób wykluczonych społecznie – podkreśla Daniel Rak, Burmistrz Miasta Szczecinek, jednocześnie dodając – Przed nami praca nad wyborem najważniejszych projektów. W sumie zostaną one dofinansowane kwotą ponad 70 milionów złotych.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to forma współpracy, w ramach której partnerstwa miast i otaczających je gmin oraz władze województw będą wspólnie przeprowadzać projekty finansowane z Funduszy Europejskich ramach nowej perspektywy na lata 2021-2027.

W ramach wsparcia, dla Powiatu Szczecineckiego przygotowano do wydania dokładnie 15.789.850,64 EUR, co przy obecnym kursie pozwoli zagospodarować ponad 74 mln zł. Wcześniej każdy z samorządów przedstawił swoje propozycje projektów które chciałby zrealizować, ale ich łączny koszt przekroczył ww. sumę o ponad 100 mln zł. Dlatego teraz zostaną one poddane szczegółowej weryfikacji, a w dalszym etapie zostanie również określona wysokość dofinansowania poszczególnych projektów. Samorządy zaproponują także przedsięwzięcia, które w ramach wspomnianych ZIT-ów mogłyby realizować wspólnie.

Cały proces z pewnością zajmie sporo czasu, ale pewnym jest, że w ramach parafowanego porozumienia w naszym regionie powinno zostać zrealizowanych wiele kluczowych inwestycji.

Gospodarzem dzisiejszej symbolicznej uroczystości, jak również liderem porozumienia było Miasto Szczecinek. Powiat Szczecinecki oraz poszczególne gminy występują tutaj w roli partnerów. Dokument parafowali: Daniel Rak, starosta Krzysztof Lis, Burmistrz Bornego Sulinowa Dorota Chrzanowska, Burmistrz Białego Boru Paweł Mikołajewski, Zastępca Burmistrza Barwic Robert Zborowski, Wójt Gminy Szczecinek Ryszard Jasionas, a także Wójt Gminy Grzmiąca Patryk Makowski.