Strona główna Grzmiąca W Grzmiącej powstanie centrum szkoleń dla strażaków

W Grzmiącej powstanie centrum szkoleń dla strażaków

Do połowy tegorocznych wakacji na terenie Grzmiącej powstanie kompleks szkoleniowy dla strażaków z OSP, który posłuży będzie także do organizacji zajęć edukacyjno-dydaktycznych z zakresu bezpieczeństwa pożarowego oraz szkoleń technicznych. Umowę z wykonawcą podpisał dziś wójt Patryk Makowski, a w symbolicznej uroczystości uczestniczyli również wicemarszałek Tomasz Sobieraj, radny wojewódzki Jakub Hardie-Douglas, a także druhowie z okolicznych jednostek.

Poza torem szkoleniowym dla strażaków ochotników oraz członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, na terenie Regionalnego Centrum Szkoleniowego znajdować się będzie także strażacka ścianka treningowa do ratownictwa wysokościowego, plac manewrowy do ćwiczeń specjalistycznym sprzętem, siłownia zewnętrzna (streetworkout), a także wiata do przeprowadzania ćwiczeń, szkoleń i innych działań służących podnoszeniu kwalifikacji strażaków.

Bazą dla nowego obiektu będzie stadion Zawiszy Grzmiąca, który dzięki przekształceniu go w RCS przejdzie gruntowny remont, przede wszystkim służącej piłkarzom szatni. Jak podkreślał w czasie krótkiego spotkania z mediami włodarz Gminy Grzmiąca, bez wsparcia ze strony samorządu województwa kompleksowa modernizacja futbolowego obiektu nie byłaby w ogóle możliwa.

Centrum w Grzmiącej będzie jednym z trzech bliźniaczych obiektów, które do końca roku powstaną także w Choszcznie oraz Przelewicach. Na powstanie każdego z nich Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski wyłożył 1,5 mln zł.