Strona główna Region Odcinek drogi Ostropole-Kiełpino w przebudowie

Odcinek drogi Ostropole-Kiełpino w przebudowie

Rozpoczęły się prace przy przebudowie odcinka drogi powiatowej Ostropole-Kiełpino. Proces inwestycyjny wymusił wprowadzenie czasowej organizacji ruchu. Zamknięcie drogi spowodowało konieczność objazdu drogą wojewódzką nr DW 172 oraz drogami powiatowymi. 

To kolejna inwestycja drogowa Powiatu Szczecineckiego. Rzeczony odcinek drogi zostanie przebudowany na długości 430 metrów. To ważne zadanie, które z pewnością poprawi bezpieczeństwo i komfort użytkowników drogi, bowiem na sfatygowanej nawierzchni występują liczne spękania. W tych miejscach konstrukcja zostanie wymieniona na nową. Na pozostałych odcinkach wykonana zostanie nakładka bitumiczna wraz z ułożeniem siatki szklano-węglowej pod warstwą wyrównawczą.

W ramach inwestycji zostaną również wybudowane dwa przepusty. Zjazdy będą miały nawierzchnię bitumiczną, zaś pobocza nawierzchnię z kruszywa łamanego Standardy techniczne drogi zostaną podniesione, zostanie zapewniona spójność dróg publicznych, skróci się czas dojazdu i zwiększy dostępność transportowa jednostek administracyjnych oraz dostępność terenów inwestycyjnych w regionie.

Koszt inwestycji to 1.279.866,02 zł. Powiat Szczecinecki otrzymał dofinasowanie z Ministerstwa Infrastruktury (rezerwy subwencji ogólnej) w wysokości 430.054,12 zł.

Info: Piotr Rozmus