Strona główna Szczecinek Powiat wnioskuje o dodatkowe środki dla uchodźców

Powiat wnioskuje o dodatkowe środki dla uchodźców

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs ofert Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023. W ramach konkursu samorządy, organizacje pozarządowe i instytucje rynku pracy mogą ubiegać się o środki z Funduszu Pracy na aktywizację zawodową i integrację cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce. Ofertę realizacji zadania złożył już samorząd powiatowy we współpracy z gminami powiatu szczecineckiego. 

Powiat Szczecinecki złożył ofertę do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej we współpracy z Miastem Szczecinek oraz gminami Borne Sulinowo, Barwice, Biały Bór i Grzmiąca. Dotyczy ona realizacji zadania w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2025 – Razem Możemy Więcej –  pierwsza edycja, Priorytet II: Integracja i aktywność społeczna. Program finansowany jest ze środków rezerwy Funduszu Pracy pn. Powiat Szczecinecki dla Ukrainy. Przedłożona oferta opiewa na kwotę 1,5 mln zł przy 100% dofinansowaniu zadania. 

Każdy oferent przedłożył swój zakres działań. Zadanie realizowane będzie od lipca 2022 r. do grudnia 2023 r. Planowana liczba uczestników – 315 obywateli Ukrainy. 

Główny zakres przewidzianych działań to: zapewnienie pomocy specjalistycznej, psychologicznej, terapeutycznej, prawnej, udzielenie rodzinom wsparcia asystenta integracji, tłumacza, objęcie uczestników pracą socjalną przez pracowników socjalnych, organizacja dwóch edycji szkoleń grupowych dla uczestników z zakresu różnic kulturowych prowadzonych w ich języku, kursy językowe (nauka języka polskiego) oraz specjalistyczne działania dla małoletnich cudzoziemców – kolonie i półkolonie letnie.

Info: Piotr Rozmus

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj