Strona główna Gmina Szczecinek Teleopieka w gminie Szczecinek

Teleopieka w gminie Szczecinek

Podobnie jak w Białym Borze, również i w gminie Szczecinek startuje teleopieka dla seniorów. Z myślą o nestorach tego samorządu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku aplikował do programu Korpus Wsparcia Seniorów o dotację na zakup 150 opasek SOS. Sprzęt przybył już do urzędu.

Zgodnie z założeniami programu, jego uczestnicy otrzymają do bezpłatnego używania tzw. opaski bezpieczeństwa, która będzie połączona z całodobowym centrum monitoringu. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego znajdującego się na opasce umożliwi połączenie się z dyspozytorem (ratownikiem medycznym, opiekunem medycznym, pielęgniarką), który podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi.

W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), wezwać do interwencji pracownika ośrodka pomocy społecznej lub też zaalarmować służby ratunkowe.

Udział w programie jest bezpłatny, wystarczy spełnić poniższe warunki:

  • wiek 65 lat i więcej
  • zamieszkiwanie na terenie gminy Szczecinek
  • problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia
  • prowadzenie samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkanie z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić wystarczającego wsparcia

O udziale w programie decyduje kolejność zgłoszeń.