Strona główna Grzmiąca Jednogłośnie w Grzmiącej

Jednogłośnie w Grzmiącej

Wotum zaufania absolutorium za wykonanie budżetu z roku 2021 otrzymał również Wójt Gminy Grzmiąca. W stosunku do działań Patryka Makowskiego i jego współpracowników, radni nie mieli żadnych wątpliwości podejmując obie uchwały jednomyślnie.

Chcę serdecznie podziękować radnym Rady Gminy Grzmiąca za okazane zaufanie. Ocena zarówno w przypadku absolutorium jak i wotum zaufania jest oceną dla całego urzędu i jednostek organizacyjnych gminy – powiedział Patryk Makowski, jednocześnie dodając – Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w poprawę jakości życia mieszkańców naszej gminy oraz jej rozwój w minionym roku. Ogromne podziękowania kieruje do wszystkich współpracowników za pełną poświęcenia i oddania pracę oraz włożony wysiłek, bez którego nie otrzymalibyśmy tak wysokiej noty… Podziękowania za dobrą współpracę, aktywność, zaangażowanie i wsparcie na rzecz naszej lokalnej społeczności należą się również sołtysom i radom sołeckim oraz organizacjom pozarządowym działającym na terenie gminy Grzmiąca.