Strona główna Barwice Mariusz Kieling z absolutorium i wotum zaufania

Mariusz Kieling z absolutorium i wotum zaufania

Foto: Urząd Miejski w Barwicach / fb

Barwice były ostatnim samorządem w regionie, w którym nie przeprowadzono jeszcze sesji absolutoryjnej. Stan ten jest już nieaktualny, gdyż na sesji w dniu 30 czerwca radni zagłosowali za udzielniem burmistrzowi Mariuszowi Kielingowi wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu.

Za podjęciem obu uchwał było 13 głosów, przy 1 głosie przeciw. Nie mogło oczywiście zabraknąć obowiązkowego raportu o stanie gminy, który przedstawił wiceburmistrz Robert Zborowski.

W trakcie sesji procedowano również uchwały w sprawie odwołania i powołania Skarbnika Gminy Barwice. Pełniąca te obowiązki dotychczas Mariola Wrzosek w związku z przejściem na emeryturę ustępuje stanowisko Agnieszce Misztak.