Strona główna Aktualności LGD Pojezierze Razem zaprasza mieszkańców na konsultacje

LGD Pojezierze Razem zaprasza mieszkańców na konsultacje

W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia POJEZIERZE RAZEM serdecznie zapraszamy do włączenia się w proces budowy i opracowywania głównych założeń tego dokumentu.

Spotkania będą prowadzone w formie warsztatowej w oparciu o narzędzia diagnozy i tworzenia strategii. Spotkania posłużą ocenie naszego potencjału oraz diagnozie potrzeb. Mieszkańcy poszczególnych gmin będą mieli okazję przedstawić swoje opinie, pomysły oraz pomóc w określeniu kierunków rozwoju obszaru. Podczas konsultacji zostanie przeprowadzona analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR. Każdy głos jest niezwykle istotny. Zapraszamy przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz mieszkańców Gmin. Liczymy na Państwa zaangażowanie.

Program konsultacji:

  • otwarcie konsultacji oraz przywitanie przybyłych mieszkańców, 
  • przedstawienie efektów dotychczasowej działalności LGD (dobre praktyki) i przybliżenie zakresu działania Stowarzyszenia,
  • diagnoza problemów obszaru i mieszkańców gmin wchodzących w skład LGD, w tym ukierunkowanie na zagadnienia dot. innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych ze szczególnym uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludniania obszaru planowanego do objęcia LSR, a także partnerstwa w realizacji LSR polegającego na wspólnej realizacji przedsięwzięć i  projektów,
  • analiza SWOT (mocne i słabe strony),
  • cele Lokalnej Strategii Rozwoju,
  • dyskusja i podsumowanie. 
GminaDataGodz.Miejsce
Biały Bór19.07.202213:00-16:00Urząd Miejski w Białym Borze, ul. Słupska 10, Sala konferencyjna
Barwice20.07.202212:00-15:00Urząd Miejski w Barwicach, ul. Zwycięzców 22, Sala posiedzeń
Grzmiąca21.07.202214:00-17:00Urząd Gminy w Grzmiącej, ul. 1 Maja 7, Sala narad
Borne Sulinowo25.07.202212:00-15:00Urząd Miejski w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 6, Sala narad (I piętro)
Szczecinek28.07.202213:00-16:00Urząd Gminy w Szczecinku, ul. Pilska 3, Sala konferencyjna