Strona główna Aktualności Ponad 20 mln zł dla powiatu szczecineckiego

Ponad 20 mln zł dla powiatu szczecineckiego

Znane są już wyniki naboru III edycji programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Przypomnijmy, że w tym rozdaniu na środki mogły liczyć samorządy, na terenie których funkcjonowały PGR-y.

Miasto Szczecinek (które zakwalifikowało się do programu na mocy wchłonięcia przed laty Trzesieki i Świątek) otrzyma środki na przebudowę zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz przy Szkole Podstawowej nr 7. Dofinansowanie na ten cel wyniesie 1,47 mln zł. Ratuszowi nie udało się uzyskać środków na powstanie farmy fotowoltaicznej, o które również wnioskowano.

Dofinansowanie na 2 zadania udało się za to uzyskać Gminie Szczecinek, która otrzyma 2,35 mln zł oraz 588 tys. zł na odpowiednio: budowę remizy strażackiej w miejscowości Parsęcko oraz powstanie szatni na boiskach sportowych w miejscowościach Trzcinno i Wierzchowo.

Podwójna radość również w Barwicach, Białym Borze oraz Grzmiącej. W Barwicach, dzięki wsparciu rozpocznie się budowa przepustu na rzece Gęsia w ciągu ul. Moniuszki wraz z drogą dojazdową (dofinansowanie w wysokości 980 tys. zł). Przypomnijmy, że obecnie już trwają prace przy przepuście nad Gęsią w innym fragmencie miasta. Barwice otrzymają również najwyższe jednostkowe wsparcie w powiecie, które przeznaczone zostanie na realizację przebudowy drogi w Gonnem Małym wraz z jej włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 171 (3,43 mln zł).

W Białym Borze za środki z Polskiego Ładu kompleksowo przebudowane mają być ciągi komunikacyjne w Przybrdzie – powstaną i wyremontowane zostaną lokalne drogi oraz chodnik łączący tę miejscowość z Drzonowem (1,96 mln zł). W ramach drugiego dofinansowania przebudowana zostanie droga gminna w miejscowości Sępolno Wielkie (852 600 zł).

W Grzmiącej modernizacji zostaną poddane lokalny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (1 764 000 zł) oraz osiedlowe drogi gminne (980 tys. zł).

Borne Sulinowo otrzymało jedno dofinansowanie, które zostanie przeznaczone na przebudowę i modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Radacz (1,96 mln zł).

Zgodnie z pierwotnym założeniem programu, aplikować po rządowe wsparcie mogły tylko gminy w których funkcjonowały tzw. PGR-y. Dzięki propozycji starosty Krzysztofa Lisa, wygłoszonej w czasie ubiegłorocznego spotkania samorządowców z przedstawicielami Rządu w Łobzie, po fundusze ostatecznie mogły sięgnąć również powiaty, z czego nasze starostwo oczywiście skorzystało.

Powiat Szczecinecki wnioskował o dofinansowanie dwóch projektów: przebudowy drogi w Krosinie oraz program poprawy kształcenia zawodowego dla młodzieży z obszarów wiejskich (na kierunkach technik weterynarii w Zespole Szkół nr 6 oraz technik obróbki cieplnej w Zespole Szkół Technicznych). Starostwo na inwestycje w szkołach otrzymało 3 332 000 zł, zaś na modernizację krosińskiego odcinka drogi powiatowej nr 1250Z równe 2 mln zł.