Strona główna Szczecinek Ratusz rozpoczyna przekazywanie komputerów

Ratusz rozpoczyna przekazywanie komputerów

Foto: Andreas Lischka / Pixabay

W ratuszu rozpoczyna się wydawanie komputerów w ramach programu Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

Miasto Szczecinek na ten cel otrzymało grant w wysokości 1 306 220 zł z Centrum Projektów Polska Cyfrowa. 

W październiku 2021 roku rozpoczęto nabór, w wyniku którego pozytywnie zweryfikowano 482 wnioski, na blisko 600 złożonych, przez mieszkańców Szczecinka.

W ramach projektu zakupiono 482 sztuki ubezpieczonych laptopów Acer TravelMate P2 wraz z wgranym systemem operacyjnym Microsoft Windows 11 Pro National Academic.

Wszyscy beneficjenci programu będą w kolejnych dniach, zgodnie z listą, telefonicznie zapraszani do urzędu (budynek B, II piętro, sala 218) w celu odbioru komputerów i podpisaniu umowy darowizny. 

Do podpisania umowy darowizny należy mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość i zawierający numer PESEL zarówno dla ucznia jak i opiekuna prawnego (w przypadku ucznia niepełnoletniego).

Zgodnie z zasadami programu, przez 2 lata Urząd Miasta Szczecinek będzie kontrolował stan przekazanego sprzętu.

Komputery w ramach programu “Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” przeznaczone są dla dzieci (uczniów) z rodzin byłych pracowników PGR. Warunkiem starania się o komputer było zamieszkiwanie na terenie Miasta Szczecinek oraz bycie członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej.

Informacja i dokumenty dotyczące projektu: LINK

Info: Mateusz Ludewicz