Strona główna Szczecinek W Rolniczaku powstanie Eko-Pracownia

W Rolniczaku powstanie Eko-Pracownia

Kolejny projekt Powiatu Szczecineckiego z dofinansowaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – tym razem samorząd powiatowy otrzymał środki na stworzenie w Zespole Szkół nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku Eko-Pracowni. Tytuł projektu brzmi „Monitoring środowiska w oparciu o Eko-Pracownię w Zespole Szkół nr 6 im. Stanisława Staszica w Szczecinku”.

Celem projektu jest stworzenie w Zespole Szkół Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku Eko-Pracowni umożliwiającej przeprowadzenie zajęć dla uczniów z zakresu monitoringu środowiska. Uczniowie szkoły uczą się m.in. na następujących kierunkach: technik ochrony środowiska, technik weterynarii, technik leśnik oraz technik agrobiznesu – na każdym z ww. profilów w podstawie programowej zawarte są zagadnienia dotyczące monitoringu środowiska, które będą realizowane poprzez wyposażenie Eko-Pracowni zakupione w wyniku realizacji niniejszego projektu.

Temat monitoringu środowiska jest tematem bardzo ważnym, ze względu na zmiany, jakie zachodzą w otaczających nas ekosystemach, dlatego chcemy aby te zagadnienia były przekazywane uczniom we właściwy sposób. Ponadto zakupiony sprzęt będzie mógł być wykorzystany podczas różnego rodzaju działań i imprez realizowanych w szkole oraz poza nią. Do szkoły uczęszcza młodzież z całego powiatu szczecineckiego oraz z powiatów ościennych. Z zajęć w Eko-Pracowni będzie mogło skorzystać 500 uczniów szkoły oraz uczestnicy działań i imprez realizowanych w szkole oraz poza nią (część sprzętu zakupionego w ramach projektu to sprzęt mobilny) – mówi dyrektor Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior Radosław Wąs, który wraz Joanną Pawłowicz przygotował wniosek o dofinansowanie.

W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie jednej z sal lekcyjnych m.in. stoły, krzesła, monitor interaktywny, tablica, stół warsztatowy, laptop, mikroskopy z kamerą cyfrową, pomoce dydaktyczne, sprzęt do pobierania próbek wody, zestawy szkła laboratoryjnego itp.

Wartość całkowita projektu to 50 000 zł, dofinansowanie WFOŚiGW w Szczecinie to 45 000 zł, wkład własny 5 000 zł. W województwie zachodniopomorskim w tym roku ma powstać 10 tego typu pracowni więc, cieszy fakt, że jedna z nich znajdzie się w szkole, dla której organem prowadzącym jest Powiat Szczecinecki.

Info: Starostwo Powiatowe w Szczecinku