Strona główna Gmina Szczecinek Problemy z drogą?

Problemy z drogą?

Rozpoczęta w ostatnim czasie przebudowa jednej z ulic w Marcelinie wywołuje wśród mieszkańców wiele emocji. W celu uspokojenia nastrojów, Urząd Gminy w Szczecinku wydał oświadczenie, którego treść zamieszczamy poniżej.

Szanowni Państwo,

przebudowa ulicy Rybackiej to jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w gminie Szczecinek w 2022 roku. Zapewniam, że wszystkie prace prowadzone są zgodnie ze sztuką budowlaną. Dziś pracownicy merytoryczni odbyli wizję lokalną na miejscu inwestycji nie stwierdzając uchybień. Należy podkreślić, że cały projekt inwestycji został sporządzony przez wykwalifikowanego projektanta, a wykonawcą jest firma mająca doświadczenie w realizacji podobnych inwestycji. 

Jednocześnie podkreślam, że harmonogram prac został stworzony z myślą o dobru mieszkańców. Dlatego też kanał technologiczny zostanie poprowadzony jako jeden z ostatnich etapów prac. Taka decyzja ma na celu szybszą przebudowę samego pasa jezdni. Bardzo nam zależy, aby mieszkańcy mogli korzystać z nowej drogi jak najszybciej. 

Obecnie przygotowywana jest warstwa konstrukcyjna jezdni, na której wykonana zostanie nawierzchnia bitumiczna. Wilgotność kruszywa jest optymalna dla obecnego etapu robót. Jednocześnie następne etapy prowadzone będą w terminach, ze szczególnym uwzględnieniem warunków atmosferycznych. Dlatego pragnę uspokoić wszystkich mieszkańców, że obecna aura nie będzie miała negatywnych skutków dla jakości inwestycji. 

W opinii publicznej pojawią się również głosy o braku odwodnienia drogi. Tego typu działanie jest w przypadku tej inwestycji ekonomicznie i użytkowo nieuzasadnione. Ze względu na ukształtowanie terenu, budowa odwodnienia pochłonęłaby kwotę porównywalną do obecnej wartości inwestycji. Jednocześnie ilość wody odprowadzanej z jezdni, będzie podobna do dotychczasowej. Wszelkie informację jednoznacznie wskazują, że powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych nie będzie miało negatywnego wpływu na bezpieczeństwo użytkowników, ani na żywotność pasa jezdni. 

Odnosząc się do kwestii budowy krawężników przy pasie drogowym, informuję, że budowa krawężników jest zasadna w przypadku łączenia pasa jezdni z chodnikami. W przypadku tej inwestycji przewidziane jest pobocze utwardzone, które nie wymaga montażu krawężników. 

Dodatkowo, budowa krawężników utrudniłaby odprowadzenie wód opadowych. 

Przypominam jednocześnie, że inwestycja objęta będzie pięcioletnią gwarancją.

Jakub Diakun, Urząd Gminy w Szczecinku