Strona główna Aktualności Ponad 600 tys. zł na rzecz osób niepełnosprawnych

Ponad 600 tys. zł na rzecz osób niepełnosprawnych

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Szczecinku podpisano dziś umowy na dofinansowanie kolejnych 3 projektów na rzecz osób niepełnosprawnych. Suma przeznaczona do podziału wyniosła 618 tys. zł, wsparcie finansowe pochodzi z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a ze środków skorzystają Miasto Szczecinek, Gmina Szczecinek oraz Gmina Barwice.

Miasto Szczecinek zrealizuje projekt pn. Likwidacja barier transportowych poprzez zakup autobusu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku. Kwota dofinansowania to 300 tys. zł.

Gmina Barwice zrealizuje projekt pn. Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na terenie gminy Barwice. Kwota dofinansowania to również 300 tys. zł. Dzięki umowie możliwa będzie sprzedaż obecnie wykorzystywanego pojazdu (również zakupionego przed pięcioma laty dzięki środkom z PFRON), a pozyskane z tego tytułu środki bezpośrednio wspomogą zakup nowego.

Z kolei Gmina Szczecinek zrealizuje projekt pn. Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z dostosowaniem pomieszczenia WC (na drugim piętrze) w budynku biurowym Urzędu Gminy Szczecinek do potrzeb osób niepełnosprawnych. Kwota dofinansowania to 18 tys. zł.

Z racji tego, iż organizatorem Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze B i D Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest Powiat Szczecinecki, dokumenty z przedstawicielami poszczególnych gmin (burmistrzem Danielem Rakiem, wójtem Ryszardem Jasionasem i wiceburmistrzem Robertem Zborowskim) parafował starosta Krzysztof Lis.

Warto dodać, że w roku 2022 Powiat Szczecinecki pozyskał z PFRON łącznie ponad 370 tys. zł na realizację własnych projektów na rzecz osób niepełnosprawnych. Dzięki nim m.in. zainstalowano w ZS nr 1 im. KEN w Szczecinku wykładzinę antypoślizgową oraz wprowadzono aktywne formy zatrudniania osób niepełnosprawnych zapobiegające wykluczeniu społecznemu. Tylko na przestrzeni dwóch ostatnich lat Starostwo Powiatowe w Szczecinku, zarówno na projekty własne jak i te realizowane przez wszystkie samorządy gminne, pozyskało z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środki w wysokości ponad 1,882 mln zł.