Strona główna Szczecinek Złoty Gryf Zachodniopomorski dla Wojciecha Knapika

Złoty Gryf Zachodniopomorski dla Wojciecha Knapika

Znany szczecinecki społecznik, organizator wydarzeń rekreacyjnych, wycieczek i rajdów krajoznawczych Wojciech Knapik otrzymał złotą Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego. Uroczystość z udziałem członkini zarządu województwa Anny Bańkowskiej odbyła się w czwartek na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Termin wybrano nieprzypadkowo – 29 września to Dzień Gryfa, ustanowiony dla upamiętnienia pierwszego udokumentowanego użycia symbolu gryfa jako znaku dynastii Gryfitów.

Uhonorowany złotym Gryfem Zachodniopomorskim Wojciech Knapik przybył na Zamek razem z kilkudziesięcioma uczniami i nauczycielami szczecineckich szkół: SP 1, SP 6, SP 7, SOSW i SP w Parsęcku. To uczestnicy „Podróży Turystyczno-Historycznej Zachodniopomorskim Szlakiem Gryfitów” realizowanej w ramach „IX Międzypokoleniowej Sztafety Turystycznej” i laureaci konkursu „Szczecinecki Wagabunda”. Organizatorem tego projektu jest Wojskowe Koło PTTK „Wiarusy” ze Szczecinka, któremu przez lata przewodził Wojciech Knapik.

Świetnie potrafił pan angażować młode pokolenia w pokazywanie pięknych miejsc Pomorza Zachodniego. Mam nadzieję, że nadal będzie pan to robił – mówiła Członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska, wręczając najwyższe regionalne odznaczenie. – Będziecie dziś świadkami wyjątkowego wydarzenia. Uhonorowania osoby szczególnie zasłużonej dla województwa. Bardzo się cieszę, że pan Wojciech wychował następców, młodych przewodników, tworzących lokalny patriotyzm – podkreśliła, zwracając się do najmłodszych uczestników uroczystości.

Wojciech Knapik od niemal pół wieku działa na rzecz lokalnej społeczności, propagując i popularyzując turystykę i krajoznawstwo wśród młodzieży, dorosłych i seniorów. Jest m. in. pomysłodawcą i koordynatorem projektu „Szczecinecki Wagabunda”.

To tylko 45 lat pracy. Dziękuję za wyróżnienie. Bardzo się cieszę, że młodzież uczestniczy w tej uroczystości – mówił odznaczony złotą Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego.

Uroczystość i finał konkursu „Szczecinecki Wagabunda” nieprzypadkowo zorganizowano 29 września, w Dniu Gryfa. Ta data upamiętnia pierwsze udokumentowane użycie symbolu gryfa jako znaku dynastii Gryfitów i Księstwa Pomorskiego. Nawiązuje do rocznicy najstarszego zachowanego przedstawienia gryfa pomorskiego na pieczęci księcia Bogusława II na dokumencie z 29 września 1214 roku.

Podczas wizyty na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie młodzi laureaci konkursu turystycznego otrzymali nagrody i bardzo dużą porcję wiedzy o Szlaku Gryfitów. Jego szczecińską część poznawali z wykorzystaniem Turystyczno-Rekreacyjnej Imprezy na Orientację (TRInO) prowadzącej przez Zamek, wystawę Złoty Wiek Pomorza w Muzeum Tradycji Regionalnych (Oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie) oraz szczecińską katedrę, w której znajduje się Kaplica Gryfitów. W ten sposób uzyskali odznaki „Zdobywcy Szlaku Gryfitów”.

Tego samego dnia młodzież ze Szczecinka będzie miała jeszcze okazję zwiedzić Kamień Pomorski i Trzebiatów. To uczniowie klas 6-8, zafascynowani historią i przyrodą Pomorza Zachodniego, uczestnicy wycieczek i rajdów krajoznawczych. Wielu z nich zdało w tym roku egzamin przed komisją PTTK i uzyskało miano Szczecineckiego Młodzieżowego Przewodnika PTTK.

Partnerami projektu „Szczecinecki Wagabunda” są: Województwo Zachodniopomorskie, Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki – Biuro ds. Turystyki – realizator i koordynator międzynarodowego Szlaku Gryfitów; Urząd Miasta Szczecinek; Centralna Biblioteka PTTK w Warszawie; Samorządowa Agencja Promocji i Kultury w Szczecinku.

Patronat nad wydarzeniem objęli: Anna Bańkowska – Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Daniel Rak – Burmistrz Miasta Szczecinek, Maria Janowicz – Kierownik Centralnej Biblioteki PTTK w Warszawie.

Info: Biuro Prasowe WZP