Strona główna Barwice Barwice współtwórcami Szwajcarii Połczyńskiej

Barwice współtwórcami Szwajcarii Połczyńskiej

Barwice zostały jedną z pięciu gmin tworzących markę Szwajcaria Połczyńska. Inicjatywa ma na celu m.in. promocję najmocniejszych stron samorządów w niej zrzeszonych, a także wspieranie lokalnych wytwórców oraz przedsiębiorców działających w branży turystycznej.

Podpisy pod umową powołującą do życia Szwajcarię Połczyńską złożyli w Rusinowie (gmina Świdwin) włodarze Połczyna-Zdroju, Świdwina, Czaplinka, Złocieńca oraz oczywiście Barwic, które reprezentował wiceburmistrz Robert Zborowski.

Poza omówieniem oraz podpisaniem dokumentów regulujących szczegóły współpracy, na spotkaniu inauguracyjnym powołano także ambasadora Szwajcarii Połczyńskiej, którym została Anna Bańkowska. Szwajcaria Połczyńska musi kojarzyć się z pewnym poziomem usług hotelarskich i gastronomicznych. Chcemy, aby produkty i usługi z logotypem tej marki były na najwyższym poziomie – mówiła w Rusinowie Członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.

Od momentu złożenia podpisów pod umową, burmistrz każdej z pięciu gmin tworzących mikroregion zyskał nie tylko możliwość udzielania nieodpłatnej zgody na korzystanie z logo Szwajcarii Połczyńskiej (w tym wytwórcom produktów spożywczych), ale też zobowiązał się dołożyć wszelkich starań aby zachęcić do tego przedsiębiorców funkcjonujących na ich terenie. Zgodnie z założeniami projektu, każdy produkt oznakowany graficznym symbolem Szwajcarii Połczyńskiej ma zwielokrotnić przekaz i spowodować zwiększenie zainteresowania marką nie tylko w województwie, ale też i w kraju.

Umowa zobowiązuje także samorządy do współpracy w zakresie promocji Szwajcarii Połczyńskiej m.in. na stronach internetowych gmin oraz we wszelkiej wszelkiej maści wydawnictwach. Logotypy mikroregionu ozdobią również siedziby urzędów oraz najciekawsze miejsca w lokalnych przestrzeniach publicznych.

Logo Szwajcarii Połczyńskiej zostało już umieszczone na fasadzie budynku Urzędu Miejskiego w Barwicach. To pierwszy krok do popularyzacji mikroregionu na terenie gminy Barwice.