Strona główna Szczecinek Starosta rozmawiał z wojewodą o węglu

Starosta rozmawiał z wojewodą o węglu

Foto: Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Starosta Krzysztof Lis już kilkakrotnie uczestniczył w wideokonferencjach zwoływanych przez wojewodę zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego poświęconych tematowi sprzedaży węgla. W piątek, 21 października odbyła się kolejna.

W ostatniej uczestniczyli starostowie, wójtowie i  burmistrzowie z naszego województwa. Starosta Krzysztof Lis występował nie tylko w roli starosty szczecineckiego, ale również przewodniczącego Konwentu Powiatu Województwa Zachodniopomorskiego.   

Sejm uchwalił ustawę o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. Teraz ustawa trafi do Senatu. Na mocy tych przepisów gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel od importerów po 1,5 tys. zł za tonę, aby następnie sprzedawać go mieszkańcom po nie więcej niż 2 tys. zł za tonę.

Podczas piątkowej konferencji poszczególni włodarze gmin raportowali swoją gotowość do podjęcia nowych zadań. Mieli też możliwość zadawania pytań i artykułowania swoich wątpliwości. Te dotyczyły głównie kwestii prawnych i proceduralnych. Powtarzały się zapytania, które starosta Krzysztof Lis jako przewodniczący Konwentu Powiatu Województwa Zachodniopomorskiego zawarł już w swoim wniosku o udzielenie wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów o finansach publicznych, przesłanym przed ponad tygodniem do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wśród wielu pytań skierowanych wówczas do RIO znalazły się m.in. tj.: jak finansować zakupy w sensie budżetowym? Jakie są regulacje prawne dot. podatku akcyzowego dla powiatu i gminy przy sprzedaży wyrobów węglowych? Ja ma wyglądać kwestia podatku VAT od węgla? Co z kosztami zakupu, który według propozycji rządu ma być kosztem samorządu?  

Mimo, iż odpowiedź przedłożona przez Regionalną Izbę Obrachunkową była szeroka, to jednocześnie dość… niejednoznaczna, na co też podczas piątkowej wideokonferencji wskazał starosta Krzysztof Lis. Wojewoda poprosił o jej przesłanie w celu interpretacji, tak aby po ewentualnych konsultacjach z RIO rozwiać już wszelkie wątpliwości.

Info: Piotr Rozmus