Strona główna Szczecinek Nowe pracownie SOSW w Szczecinku

Nowe pracownie SOSW w Szczecinku

Tuż przed planowanym posiedzeniem, Zarząd Powiatu Szczecineckiego złożył wizytę w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Szczecinku. Członkowie Zarządu odwiedzili trzy nowe pracownie, które zostały oddane do dyspozycji uczniów.

Każdego roku na szeroko pojętą oświatę samorząd powiatowy przeznacza znacznie większe środki niż te którymi dysponuje w ramach subwencji oświatowej. Starosta Krzysztof Lis wielokrotnie podkreślał, że jest to nieodzowne jeśli szkoły Powiatu Szczecineckiego mają kształcić na najwyższym poziomie. Żeby było to możliwe niezbędna jest wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz baza dydaktyczna. Taką kadrę z pewnością posiada Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy. Warto przypomnieć, że struktura SOSW obejmuje: szkołę podstawową – klasy specjalne dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, zespoły edukacyjno-terapeutyczne dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz oddziały rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim oraz szkołę przysposabiającą do pracy.

Nauczyciele ośrodka mogą od niedawna realizować edukacyjne cele w trzech nowoczesnych pracowniach:pracowni treningu umiejętności społecznych, pracowni techniki oraz  klasopracowni przedmiotowej. W czwartek odwiedzili je starosta Krzysztofa Lis, wicestarosta Robert Fabisiak, członkowie zarządu Anna Kieling i Arkadiusz Górka, Przewodniczący Rady Powiatu w Szczecinku Cezary Jankowski, skarbnik Ewa Mikłasz, sekretarz Judyta Syczewska oraz dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Zofia Kosicka.

Pracownia treningu umiejętności społecznych i funkcjonalnych powstała na bazie mieszkania służbowego, a kapitalny remont związany z jego przekształceniem pochłonął ok. 60 tys. zł. Wyposażenie to koszt 20 tys. zł. Pracownia została wyposażona m.in. w sprzęt AGD, którego używać uczą się uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy, przygotowując przy wsparciu swoich nauczycieli pyszne potrawy i przetwory.

Pracownię techniki wyposażono  w ramach programu rządowego „Laboratoria przyszłości” z dotacji w kwocie 60 tys. zł. Tutaj pod okiem instruktora uczniowie wykonują m.in. drobne prace mechaniczne, stolarskie i konserwatorskie.

Klasopracownia przedmiotowa natomiast została wyposażona w 16 laptopów oraz monitor interaktywny. W tym przypadku koszt nowej pracowni wyniósł ponad 58 tys. zł. Na wyposażeniu pracowni jest również nowoczesna drukarka 3D.

Nowe pracownie zaprezentowała gościom dyrektor ośrodka Barbara Zasada. Mieli oni również możliwość uczestniczenia w zajęciach oraz przyjrzenia się pracy nauczycieli. Nowe narzędzia dydaktyczne wzbudzają wśród uczniów niesłabnącą ciekawość i zainteresowanie, zachęcając ich do aktywności.

Na zakończenie wizyty goście skosztowali smacznych wyrobów, które uczniowie przygotowali w nowo powstałej pracowni treningu umiejętności. Starosta Krzysztof Lis widząc duże zainteresowanie uczniów monitorem interaktywnym oraz doceniając edukacyjne korzyści jakie daje, zadeklarował, że Zarząd wyasygnuje środki na zakup dwóch dodatkowych urządzeń tego typu.

Jeszcze w tej kadencji Zarząd zamierza wybudować salę gimnastyczną połączoną z salami do ćwiczeń gimnastyczno-ruchowych i rewalidacyjnych.

Info: Piotr Rozmus