Strona główna Barwice Blisko 60 przydomowych oczyszczalni w Barwicach

Blisko 60 przydomowych oczyszczalni w Barwicach

Ponad 1,3 mln zł wsparcia na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków przyznały Gminie Barwice władze województwa zachodniopomorskiego. Za nami uroczyste podpisanie umowy na budowę 56 takich obiektów na terenie całej gminy.

Umowę ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego podpisywał Wicemarszałek Tomasz Sobieraj, ze strony Urzędu Miejskiego w Barwicach wiceburmistrz Robert Zborowski przy kontrasygnacie Skarbnik Agnieszki Misztak. W spotkaniu uczestniczył również Jakub Hardie-Douglas, radny Sejminku Województwa Zachodniopomorskiego.

1 325 058,00 zł wsparcie, pochodzi z poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wniosek przygotowany przez pracowników barwickiego magistratu ma za zadanie poprawić dostępność do infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, a tym samym poprawić jakość życia mieszkańców i dbałość o środowisko. 56 gospodarstw domowych, które zakwalifikowały się do programu nie poniesie żadnych kosztów, ponieważ dofinansowanie obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych operacji.

Info: Urząd Miejski w Barwicach