Strona główna Barwice „Działaj Lokalnie” w Nowym Grabiążu

„Działaj Lokalnie” w Nowym Grabiążu

Odbyło się spotkanie organizacyjne w sprawie realizacji projektu w ramach programu „Działaj Lokalnie”, który dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropi w Polsce oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM.

Omówione zostały szczegóły działań aby zrealizować zadania zaplanowane w projekcie.
Podzielone zostały zakresy zadań między osoby chcące pracować przy realizacji zadań projektowych.
Powstał plakat zapraszający do wspólnej pracy przy projekcie.

Szanowni mieszkańcy dołączajcie do wspólnej pracy.

UM Barwice