Strona główna Barwice Nowy samochód dla WTZ Barwice

Nowy samochód dla WTZ Barwice

Dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), gmina Barwice dokonała zakupu nowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Ten nowoczesny pojazd, wyposażony w windę, będzie głównie obsługiwał uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Barwicach. Kluczową rolę w pozyskaniu dofinansowania odegrało Starostwo Powiatowe w Szczecinku, które każdego roku wnioskuje do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o środki na realizację własnych projektów, ale również występuje o nie w imieniu poszczególnych samorządów gminnych. Dofinansowanie wyniosło 300 tys. zł, a koszt zakupu to 553 377 zł

Nowy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych będzie pełnił ważną rolę w naszej społeczności. Zapewni uczestnikom WTZ Barwice możliwość łatwego dotarcia do warsztatów, co wpłynie pozytywnie na ich aktywność społeczną i integrację z innymi uczestnikami.

Jesteśmy dumni z tego, że jako gmina mogliśmy zrealizować ten projekt i wprowadzić pozytywne zmiany w życiu osób niepełnosprawnych.

UM Barwice