Strona główna Barwice Nowy sprzęt OSP Barwice

Nowy sprzęt OSP Barwice

Ochotnicza Straż Pożarna Barwice zrealizowała zadanie pn. “Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych “Mały Strażak” -2023 ” dofinansowane przez WFOŚiGW w Szczecinie oraz NFOŚiGW w Warszawie.

W ramach zadania zakupiono nowy sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych. Wartość zadania to 27 tysięcy złotych, dotacja wyniosła 24 tys. zł. Pozostała kwota to środki własne.

Ponadto, dzięki dotacji z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w wysokości 4900 zł i wkładu własnego w wysokości 767,90 zł, Ochotnicza Straż Pożarna Barwice zakupiła sprzęt do ratownictwa medycznego.