Strona główna Barwice Przez gminę Barwice najlepiej rowerem!

Przez gminę Barwice najlepiej rowerem!

Przecinająca cała gminę Barwice ścieżka rowerowa została wczoraj oficjalnie otwarta. Jej pierwszymi cyklistami (oczywiście symbolicznymi, gdyż mieszkańcy korzystają z drogi zanim inwestycja została formalnie zakończona i odebrana) byli wiceminister Małgorzata Golińska, burmistrz Mariusz Kieling oraz starosta Krzysztof Lis.

Koszt inwestycji to nieco ponad 6 mln zł (co plasuje przedsięwzięcie na bezapelacyjnym czele tegorocznych inwestycji w gminie Barwice, a tych nie brakuje), z czego aż 4,25 mln zł pochodziło z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Nowy szlak rozciąga się na całym odcinku dawnego torowiska w gminie Barwice, od granic administracyjnych gminy Połczyn-Zdrój, aż do styku z gminą Grzmiąca.

Co ważne i co mocno podkreślano podczas wczorajszej uroczystości, w ramach zadania powstał również półtorakilometrowy chodnik biegnący z kierunku Łeknicy w stronę ul. Zwycięstwa w Barwicach. Więcej na temat przedsięwzięcia w naszym materiale video.