Strona główna Barwice PSZOK w Barwicach już gotowy

PSZOK w Barwicach już gotowy

Została odebrana inwestycja realizowana pn. „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – Budowa PSZOK na terenie miejscowości Barwice”.

Wykonawcą był Zakład Remontowo-Budowlany Zbigniew Kubaczyk z Połczyna, a wartość odebranych robót to 1 992 600,00 zł.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (czyli w skrócie właśnie PSZOK) to miejsce, w którym mieszkańcy mogą oddawać różnego rodzaju odpady komunalne, które nie powinny być wyrzucane do zwykłego kosza na śmieci. Głównym celem PSZOK jest promowanie recyklingu, segregacji odpadów oraz odpowiedzialnego gospodarowania odpadami komunalnymi.

Info: Urząd Miejski w Barwicach