Strona główna Barwice PSZOK w pełni gotowy, targowisko z jedną poprawką

PSZOK w pełni gotowy, targowisko z jedną poprawką

Barwicki Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz zupełnie nowe targowisko w centrum miasta już są do dyspozycji mieszkańców. W przypadku drugiej z wymienionych inwestycji poprawy wymaga droga dojazdowa, ale to również wkrótce ma zostać wykonane.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych to miejsce, w którym mieszkańcy mogą oddawać różnego rodzaju odpady komunalne, które nie powinny być wyrzucane do zwykłego kosza na śmieci. Głównym celem PSZOK jest promowanie recyklingu, segregacji odpadów oraz odpowiedzialnego gospodarowania odpadami komunalnymi. Dofinansowany z funduszów Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty obiekt znajduje się w siedzibie barwickiego ZGM.

Nowe targowisko funkcjonuje przy ul. Zielonej. Obiekt zastąpił wysłużony i nie spełniający dziś jakichkolwiek norm ryneczek na ul. Parkowej. Plac targowy w centrum Barwic został tym razem ogrodzony, a jego całkowita powierzchnia to teraz 1300 m2. Miejscowy magistrat na zadanie otrzymał dofinansowanie w kwocie 963 478 zł z Urzędu Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, podczas gdy całość zadania zamknęła się w kwocie 2 350 000 zł.