Strona główna Barwice Zmiana warty w Barwicach

Zmiana warty w Barwicach

Za nami również premierowa sesja Rady Miejskiej w Barwicach. Tradycyjnie dla inauguracji, świeżo wybrani samorządowcy odebrali w jej trakcie zaświadczenia o elekcji oraz złożyli ślubowanie. Na pierwszych obradach wyłoniono też skład prezydium rady.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pierwsze obrady otworzył i poprowadził najstarszy wiekiem radny. Adam Kawa zarządził m.in. tajne głosowanie, które wyłoniło nowego Przewodniczącego Rady Miejskiej – Przemysława Gąskę. Stanowisko wiceprzewodniczącego przypadło Edwardowi Trejnisowi. W trakcie wydarzenia uroczyste ślubowanie złożył również Robert Zborowski, który także odebrał zaświadczenie potwierdzające wybór na stanowisko burmistrza.

Przypomnijmy, że w Barwicach potrzebna była wyborcza dogrywka, z której zwycięsko wyszedł dotychczasowy zastępca Mariusza Kielinga. W nowej Radzie Miejskiej w Barwicach pierwsze skrzypce również będą grali współpracownicy świeżo wybranego burmistrza. Przedstawiciele KWW Roberta Zborowskiego zdobyli wprawdzie 7 mandatów, ale współpracę z nową władzą wykonawczą zapowiedział wspomniany już radny Edward Trejnis startujący z własnego KWW na Rzecz Sołectwa Stary Chwalim. Kandydaci KWW Gminy Barwice zdobyli odpowiednio 4 mandaty, a KWW Małgorzaty Kucharskiej-Kazirod wprowadzili do sali sesyjnej 3 przedstawicieli.

Wyniki wyborów do Rady Miejskiej w Barwicach

Okręg wyborczy nr 1Justyna KrzyżanowskaKWW Roberta Zborowskiego
Okręg wyborczy nr 2Adam KawaKWW Gminy Barwice
Okręg wyborczy nr 3Alina ZalewskaKWW Roberta Zborowskiego
Okręg wyborczy nr 4Małgorzata Kucharska-KazirodKWW Małgorzaty Kucharskiej-Kazirod
Okręg wyborczy nr 5Przemysław GąskaKWW Roberta Zborowskiego
Okręg wyborczy nr 6Alicja KowalikKWW Gminy Barwice
Okręg wyborczy nr 7Barbara StasiakKWW Gminy Barwice
Okręg wyborczy nr 8Piotr WronowskiKWW Małgorzaty Kucharskiej-Kazirod
Okręg wyborczy nr 9Edward TrejnisKWW na Rzecz Sołectwa Stary Chwalim
Okręg wyborczy nr 10Joanna OwczarekKWW Gminy Barwice
Okręg wyborczy nr 11Elżbieta WośKWW Roberta Zborowskiego
Okręg wyborczy nr 12Krzysztof SamsonKWW Roberta Zborowskiego
Okręg wyborczy nr 13Artur JakubowskiKWW Roberta Zborowskiego
Okręg wyborczy nr 14Rafał WełnińskiKWW Małgorzaty Kucharskiej-Kazirod
Okręg wyborczy nr 15Karolina Bujak-KruszynaKWW Roberta Zborowskiego