Strona główna Aktualności Baza sportowa w powiecie dofinansowana

Baza sportowa w powiecie dofinansowana

Równo 2 mln zł przeznaczy w 2023 roku Urząd Marszałkowski na remonty lokalnej infrastruktury sportowej. Pomoc trafi do 72 zachodniopomorskich samorządów, w tym do każdego w powiecie szczecineckim.

Gminy i powiaty z zachodniopomorskiego zdecydowały się na modernizację stadionów piłkarskich, boisk sportowych, sal gimnastycznych, siłowni plenerowych, pływalni, obiektów lekkoatletycznych czy wspinaczkowych. Wnioski o dofinansowanie inwestycji przyjmowane były do 28 lutego. O fundusze mogły starać się samorządy gminne lub powiatowe z województwa zachodniopomorskiego. Maksymalne wsparcie wyniosło do 50% wartości kosztów inwestycji, lecz nie więcej jednak niż 30 tys. zł. Każdy samorząd mógł ubiegać się o dofinansowanie jednego projektu, uwzględniającego dodatkowo jedną lokalizację. Dotację należy wykorzystać do końca grudnia.

W powiecie szczecineckim realizowane będą następujące projekty:

  • Gmina Barwice – Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Barwice w 2023 roku poprzez wymianę kotar grodzących i siatek ochronnych w hali sportowej na ul. Moniuszki – 30 000,00 zł
  • Gmina Biały Bór – Zagospodarowanie terenu pod boisko zewnętrzne w Drzonowie – 30 000,00 zł
  • Gmina Borne Sulinowo – Modernizacja hali widowiskowo-sportowej w Bornem Sulinowie – 30 000,00 zł
  • Gmina Grzmiąca – Modernizacja hali widowiskowo-sportowej w miejscowości Grzmiąca – 22 000,00 zł
  • Gmina Szczecinek – Stworzenie miejsca aktywności sportowej w sołectwie Drawień – 30 000,00 zł
  • Miasto Szczecinek – Doposażenie krytej pływalni w Szczecinku w sprzęt sportowy – 30 000,00 zł
  • Powiat Szczecinecki – Poprawa stanu bazy sportowej Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku poprzez zakup trzech łodzi żaglowych klasy OPTYMIST oraz osprzętu do łodzi żaglowych typu 420 i CADET – 18 000,00 zł

Warto dodać, że wsparcie programu poprawy infrastruktury sportowej to jeden z najdłużej realizowanych programów pomocowych na Pomorzu Zachodnim adresowany do lokalnych samorządów.