Strona główna Biały Bór W gminie Biały Bór powstanie kolejny Klub Senior+

W gminie Biały Bór powstanie kolejny Klub Senior+

Foto: Klub Seniora Biały Bór / fb

W gminie Biały Bór powstanie drugi Klub Senior+. Lokalny magistrat otrzymał właśnie podwójną promesę na aktywizację osób starszych.

Otrzymaliśmy dofinansowanie, o które zabiegaliśmy na utworzenie klubu w miejscowości Stepień – informuje burmistrz Paweł Mikołajewski, jednocześnie dodając – Na ten cel pozyskaliśmy dokładnie 96 832 zł. Za te środki wyremontujemy pomieszczenia i zakupimy nowe wyposażenie.

Drugie z dofinansowań wyniesie 28 800 zł i przeznaczone będzie na dalsze funkcjonowanie Klubu Senior+ w Białym Borze. Ten funkcjonuje w miejscowości od wiosny 2019 roku i ma swoją bazę w siedzibie Białoborskiego Centrum Kultury i Rekreacji przy ul. Tamka.

Planowany w Stepieniu klub będzie ósmą tego typu placówką w powiecie szczecineckim. Poza wspomnianym już białoborskim, po jednym klubie zlokalizowano dotychczas także w Bornem Sulinowie i Krosinie, a aż 4 funkcjonują na terenie gminy Szczecinek (Wierzchowo, Gwda Wielka, Turowo oraz Parsęcko).

Kluby Senior+ to placówki pozwalające mieszkańcom danej społeczności aktywnie spędzać wolny czas. Ich wykwalifikowana kadra oferuje chociażby wszechstronne wsparcie w codziennym życiu, przeciwdziała izolacji i marginalizacji, pomaga w utrzymaniu kondycji psychofizycznej, odkrywa i rozwija zainteresowania, a także zaspokaja potrzeby kulturalne i wzmacnia więzi towarzyskie.