Strona główna Borne Sulinowo Anioł mieszka po sąsiedzku

Anioł mieszka po sąsiedzku

Przed Świętami, po raz VIII Szkolny Klub Wolontariusza z LO w Bornem Sulinowie zorganizował finał akcji „Anioł mieszka po sąsiedzku”. 

– Przygotowaliśmy 72 paczki dla seniorów w trudnej sytuacji materialnej z terenu całej gminy Borne Sulinowo. Przygotowania rozpoczęły się już na początku listopada od aktualizacji z pracownikami MGOPS listy potrzebujących, która z dnia na dzień nam się wydłużała.

– Pozyskaliśmy środki finansowe pisząc ofertę o realizację zadania publicznego do Urzędu Miejskiego, po pozytywnej akceptacji Pani Burmistrz Doroty Chrzanowskiej. Na nasze prośby odpowiedziały także firmy, organizacje i osoby prywatne, wpłacając środki finansowe na konto naszego szkolnego Stowarzyszenia.

Prawie wszystkie sklepy na terenie miasta i gminy odpowiedziały na naszą prośbę zbiórki żywności w sklepach. Wiemy, że niektórzy właściciele sami wypełniali puste kosze, co świadczy jak wspaniali ludzie współpracują z nami, a sąsiadująca Szkoła Podstawowa im. Jana Nowaka – Jeziorańskiego utworzyła własną zbiórkę, przekazując nam później dary.

Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie przywiozło całą żywność z gminy, my zajęliśmy się zbiórką z miejskich sklepów. Po przeliczeniu i zakupie brakujących produktów pozostało nam tylko spakować paczki, aby wszystko gotowe było na nasze elfy rozwożące paczki dla potrzebujących.

W tym roku mieliśmy rekordową liczbę osób i instytucji oferujących swoją pomoc w rozwożeniu paczek, co mocno skróciło długą zazwyczaj procedurę rozwożenia darów. 

W tym szczególnym dniu swoją obecnością zaszczyciła nas osobiście Pani Burmistrz Dorota Chrzanowska, która przekazała wolontariuszom drobne upominki oraz życzenia świąteczne.

Potem były tuż tylko łzy wzruszenia i moc życzeń od naszych podopiecznych o czym informowały nas przemiłe Panie z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, które towarzyszyły niektórym kierowcom w rozwożeniu pakunków.

Katarzyna Kowalczyk – Opiekun Szkolnego Klubu Wolontariusza w LO w Bornem Sulinowie.