Strona główna Borne Sulinowo Borne Sulinowo kupi nowy autobus

Borne Sulinowo kupi nowy autobus

300 tys. zł na zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych trafi do Gminy Borne Sulinowo ze środków, które w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozyskał Powiat Szczecinecki. Dziś parafowano stosowne umowy.

Powiat Szczecinecki występuje w roli organizatora projektu, zaś Gmina Borne Sulinowo beneficjenta wspomnianych 300 tys. zł. Środki stanowią 85% dofinansowania wartości pojazdu. Umowy podpisali starosta Krzysztof Lis i burmistrz Bornego Sulinowa Dorota Chrzanowska. Autobus pomieści na swoim pokładzie 24 osoby. Będzie  wyposażony w windę i miejsce do kotwiczenia wózków inwalidzkich.

To już trzeci autobus, który dzięki realizowanemu przez Powiat Szczecinecki programowi mogły zakupić samorządy gmin. Taką samą kwotę dofinansowania otrzymały w ostatnim czasie Gmina Barwice i Miasto Szczecinek. Dzięki pozyskanemu wsparciu osoby niepełnosprawne będą mogły bezpiecznie dojechać na warsztaty terapii zajęciowej i środowiskowych domów samopomocy, zaś dzieci do szkół i Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Szczecinku.

Łącznie w latach 2020-2022 Powiat Szczecinecki pozyskał z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a konkretnie z Programu wyrównywania różnic między regionami III na likwidację barier architektonicznych i zapobieganie wykluczeniu społecznemu, prawie 920 tys. zł.

Dodatkowo samorząd powiatowy otrzymał również 241 tys. zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wszystko to, co jest związane z oznaczeniem i dostępnością instytucji (chodzi o Starostwo Powiatowe i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) dla osób niepełnosprawnych. W PCPR wymienione zostaną między innymi drzwi, pojawi się też nowe oznakowanie, a także inne udogodnienia.

Info: Piotr Rozmus