Strona główna Borne Sulinowo Konopnickiej do remontu

Konopnickiej do remontu

Rusza kompleksowa przebudowa ul. Konopnickiej w Bornem Sulinowie. Lokalny magistrat jest w trakcie realizacji pierwszego etapu inwestycji, który obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej gminnej drogi.

W ramach zadania zostanie wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna, miejsca postojowe dla samochodów osobowych, miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, chodnik, oświetlenie drogowe oraz kanalizacja deszczowa.

Z uwagi na zakres robót, w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie wyłożono do wglądu dokumentację techniczną. Każdy z mieszkańców, który przybędzie do ratusza może nie tylko z zapoznać się z planowanym zakresem przebudowy, ale też złożyć ewentualne uwagi do projektu. Te ostatnie można zgłaszać od jutra aż do końca miesiąca (a więc od 14 do 30 listopada 2022) w godzinach pracy urzędu, w pokoju nr 30 (Referat Inwestycji).

Poprawa infrastruktury drogowej, a tym samym polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Borne Sulinowo i wszystkich gości odwiedzających nasz region to jeden z głównych priorytetów naszego samorządu – informuje burmistrz Dorota Chrzanowska, jednocześnie dodając – Dlatego też wykorzystujemy każdą szansę na pozyskanie na ten cel środków finansowych z budżetu państwa i funduszy z Unii Europejskiej.